הנדון : חקירה כנגד מנכ”ל בצלם.

בשם מרשי יהודה פואה יור בצלמו ארגון זכויות אדם ברוח יהודית מטעם עמותת מוסרי

ע”ר 580622041 ,הריני לפנות אליכם כדלקמן:

1 .בשבוע האחרון טס מנכ”ל בצלם חגי אלעד מטעם ארגונו בצלם בשליחות רשמית ע”מ לייצג

את ארגונו בפני מועצת הביטחון באו”ם.

2 .בנאומו קרא מר אלעד באופן רשמי למועצת הביטחון של האו”ם לנקוט באמצעים ממשיים

– ישראל כנגד

3 .מועצת הביטחון של האו”ם הינה גוף בעל יכולת אכיפה וסמכויות ממשיות העלול להטיל

סנקציות חריפות נגד מדינת ישראל.

4 .במעשיו עבר מר אלעד על סעיף 121 לחוק העונשין התשל”ז- 1977 פגיעה ביחסי חוץ )להלן:

“החוק”(.

5 .יובהר החוק קובע אף מאסר עולם לעושה מעשה עבירה בכוונה להזיק ליחסים בין ישראל

לבין מדינה, ארגון או מוסד ומדבר אף על “קושר קשר לעשות מעשה”.

6 .מכובדי אני ער לחופש הביטוי, אולם אי אפשר להתחמק מכוונת המחוקק הקובע כי גם

הקשר עצמו מהווה עבירה חמורה, על כן עם כל הכבוד לחופש הביטוי נעשתה כאן עבירה

על החוק ועל העובר על החוק לשלם מחיר עבור מעשיו.

7 .בנוסף נזכיר לכבודו שכבר לפני חצי שנה הוביל ארגון בצלם ומר חגי אלעד באופן אישי

קמפיין הקורא פומבית לסרב פקודה ולמרוד בצה”ל בשעת מלחמה, חרף פניות שר

הביטחון בעצמו וכן פניות הח”מ בשם מרשי פעמיים, טרם נענינו כלל.

8 .עוד יובהר כי פנייתנו למנוע שירות לאומי בארגון בצלם דווקא כן נענתה בטענה שזכותו של

מנכ”ל הארגון למתוח ביקורת על ישראל.”

 

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.