מאז נגשה אלי המלצרית החביבה והחרוצה, התכופפה כאילו לפנות את צלחת הרביולי הריקה ולחשה כמשיחה בינה לבינה, ”אל תשאיר טיפ, הוא לוקח את הכל אליו”, יישרה גווה והמשיכה לפנות את כוסות השייקים הריקות.

עולם התשרים, או הטיפים בלשון העם הוא עולם מורכב, מאתגר, בו רב הנסתר על הגלוי, עולם פרוץ, מנהל מסעדה, אולם, בית קפה, נוהג על פי ערכיו, מוסרייותו, עקרונותיו וגחמותיו, ברצותו מותיר את הטיפים בידי המלצרים, ברצותו נוטלם.

החל מה-1 לינואר כללי המשחק משתנים

הסדר והחוק גויסו על ידי שופטת מבית הדין הארצי לעבודה, אשר קבעה כי החל מה- 1/1/2019 יוסדר מעמד הטיפ, תשר.
מעתה התשר יועבר לבעל העסק במלואו, יחשב כהכנסה וישולם כשכר לעובדים, משמעות הדבר היא כי מעתה הכסף הזמין לא יגיע עוד לידי המלצרים באופן מיידי אלא כחלק משכרם והמעביד, מעסיק יחויב להעניק למלצרים תנאים סוציאליים, תשלום מס הכנסה וביטוח לאומי.

ההחלטה התקדימית והמשמעותית גורמת למחלוקת בקרב המלצרים ובקרב בעלי המסעדות, המעסיקים, יש הרואים בה ברכה ויש הרואים בה קללה.

חוק הטיפים

חוק הטיפים. מה יקרה ביום שאחרי?

”התחושה היא שלמלצר זו עבודה זמנית, תחנה במסע אל הקבוע, עבודה מאומצת, תובענית ששכר נאה בצידה, זמין ונגיש מיידית, הטיפ” אומרת רננה, מלצרית במסעדה ומוסיפה: “משמעות הדבר עם החוק הזה, הכסף לא יהיה זמין ולא נגיש וינוכו ממנו כל מיני מיסים”.

הסוף לטיפים “השחורים”

השינוי הראשון יורגש היטב בכיסם של יותר מ-200,000 עובדי ענף המסעדנות בישראל שהתרגלו לשלשל ישירות לכיסם טיפים שהרוויחו ביושר במהלך יום העבודה.
כאמור, החל מה-1 לינואר הטיפ יירשם כהכנסה של בית העסק שתדווח במלואה ותשולם באמצעות תלושי השכר של המלצרים.

מנגד יש מי שסבורים כי פסיקה זו עושה חסד עם המלצרים אשר לדעת חלק מהם, מעסיקיהם עשו כבתוך שלהם עם הכסף, גזלו מהם את המגיע להם, כעת כהכנסה לא תיוותר בידם הברירה אלא להכניס את הכסף כולו לקופה ממנה ישולם שכרם.

גם למלצרים מגיע סוציאליות

שכר העבודה מורכב מהתגמול הבסיסי בעבור העבודה ותוספות המגיעות לעובדים על פי חוק, אולם ב”עולם המלצרות” של היום נוצר עיוות בו אותו מלצר או מלצרית לא נהנים מסוציאליות על הכנסותיהם ממרכיבי הטיפ.

חוק הטיפים - סוציאליות למלצרים

התנאים הסוציאליים של המלצרים ישתפרו משמעותית. צילום: ארכיון

הסדרת כל הכנסותיו של המלצר בתלוש החודשי תתקן את העיוות ותביא לכך שהמעסיק יבצע את כל הפרשות החובה. ההפרשה לביטוח לאומי תתבצע על כל מרכיב ההכנסה, וכך גם ההפרשות לקרן הפנסיה (6.5% הפרשות מצד המעסיק ו-6% הפרשות מצד העובד).
נושא ההפרשה לביטוח לאומי קריטי לעניין דמי אבטלה מביטוח לאומי (במקרה של פיטורים), פגיעה בעבודה, חישוב גמלאות מילואים, דמי לידה וכיוצ”ב. תשלומים אלה, במידה ויהיו יחושבו על ההכנסה האמיתית והמלאה של המלצר ויכללו את תשלומי הטיפים אותם הרוויח.

בנוסף, הסדרת הטיפים כחלק אינטגרלי בתלוש השכר של המלצר ישפיעו על זכאותו לדמי מחלה, דמי חופשה, דמי הבראה, פיצויי פיטורין ועוד.
הפסיקה החדשה תשפר את הזכויות הסוציאליות של המלצרים ותשווה אותם למגזרי תעסוקה אחרים.

מה חושבים על כך בעלי המסעדות?

חיי היום יום של בעלי המסעדות אינם פשוטים: מחסור בכוח אדם, היטלי עובדים זרים, עמלות אשראי גבוהות, עמלות תן ביס \ סיבוס וחוק הטיפים, כבר אמרנו?

הסטטיסטיקה ביום שלפני תחולת חוק הטיפים מטרידה: אחת מכל 4 מסעדות נסגרת בשנה הראשונה להקמתה

ענף המסעדנות בפאניקה. החוק החדש יוצר המון בלבול ובעיקר אי ודאות בקרב בעלי המסעדות שגם ללא הבשורה החדשה חיים בתוך סיר לחץ מבעבע.

הפסיקה החדשה בראש ובראשונה תגדיל בהכרח את הכנסותיהם של בעלי המסעדות מצד אחד, אולם מאידך תירשם הוצאת שכ”ע בגובה ההכנסה התוספתית שנרשמה דרך תלוש השכר של העובד. כך שמבחינת מס הכנסה נראה כי הרווח לא צפוי להשתנות.

חובת הרישום של הטיפים בקופת המסעדה כחלק בלתי נפרד מהכנסותיה תגדיל את החבות של המסעדה במע”מ, אם וכאשר ביום שאחרי תחולת החוק בעלי המסעדות ישלמו מע”מ בשיעור של 17% על הכנסות המסעדה מטיפים יווצר עיוות מובנה בו בעלי המסעדות ישלמו מע”מ עסקאות מהכנסות הטיפים ללא יכולת קיזוז של מע”מ תשומות, שכן הוצאת המשכורות למלצרים אינה חייבת במע”מ.

חוק הטיפים- מה יקרה למחירי המנות?

האם מחירי המנות יעלו בעקבות חוק הטיפים? צילום: ארכיון

ומה צפוי לבעלי המסעדות בגזרה של הביטוח הלאומי? הכללת שכר הטיפים של המלצרים בתלוש השכר תביא לגידול בהפרשת חלק המעסיק לביטוח לאומי.
שיעור דמי הביטוח הלאומי של המעסיק עבור חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק (5,944 ש”ח) הוא 3.45%, מכאן שכל שקל שיתווסף לשכר המלצר עד לסכום של 5,944 יגדיל את הוצאות השכר של בעל המסעדה בשיעור של 3.45%. ה”קפיצה” הופכת משמעותית יותר על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק , כאשר שיעור ההפרשה על כל שקל מעל 5,944 ש”ח הינו 7.5%.  

איך יושפעו הפרשות בעלי המסעדות לביטוח לאומי

חשוב לציין שהמעסיקים (בעלי המסעדות) לא יוכלו לשלם מכספי הטיפים את הביטוח לאומי וביטוח הבריאות. תשלומים אלה ישולמו ע”י בעלי המסעדה ויקטינו את רווחיהם.

עצם דחיית התחולה של הפסיקה לתחילת 2019 מראה את הקושי היישומי של חוק הטיפים. מיום תחולת החוק בעלי מסעדה יאלצו לחשב מסלול מחדש באשר לדיווח ורישום הטיפים כחלק מהכנסות המסעדה. המלצרים ככל הנראה יאלצו להיפרד מהכסף המזומן בסוף כל משמרת.

המלצרים חלוקים בדעתם ביחס לפסק הדין צילום: ויקיפדיה

טיפ חשוב לסיום! הפסיקה החדשה לא באה לבטל את שיטת הטיפים אלא להסדיר אותה.

 

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.