עשרה תלמידים מהיישוב בית רימון בגליל התחתון טרם החלו את שנת הלימודים ומזה למעלה משלשה חודשים נמצאים בביתם. מאבק הורי עשרת התלמידים מגיע בימים אלה לבית המשפט לעניינים מנהליים בעקבות התנגדותה הנחרצת של מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך, ד”ר אורנה שמחון, לשילובם במקום שליבם חפץ ללמוד, בישיבה התיכונית בשדה יעקב.
תחילת מאבק ההורים ומשרד החינוך החל זמן רב לפני תחילת שנת הלימודים, ההורים וילדיהם ביקשו ללמוד בישיבת בני עקיבא ”תקוות יעקב” שבשדה יעקב, מנהלת המחוז וראש המוא”ז גליל תחתון היוצא, מוטי דותן, שילבו ידיים והתנגדו לדרישת ההורים. בצר להם נותרו הילדים בביתם ולא פתחו את שנת הלימודים. עם תום מערכת הבחירות ובחירתו של ראש מועצה חדש, ניצן פלג, השתנתה המציאות ובמועצה ראו עין בעין את דרישת ההורים ללימוד ילדיהם בתחום המוא”ז עמק יזרעאל בניגוד להחלטת קודמו. ניצן פלג שיגר מכתב למנהלת המחוז ד”ר אורנה שמחון ובו הוא מציע לה לבחון את החלטתה מחדש לאור תמיכתו כראש מועצה. במכתבו כתב ניצן פלג:

” עם בחירתי לתפקיד ראש המועצה בחנו מחדש את החלטת הרשות המקומית שלא לאשר לקבוצת הילדים מבית רימון ללמוד מחוץ לתחומי המועצה.
לאחר בחינת הדברים קיבלנו החלטה לאשר לעשרה תלמידים מבית רימון לעבור וללמוד במועצה השכנה. החלטה זו התקבלה לאחר מחשבה רבה ושיח עם מנהל מחלקת החינוך במועצה ועם ראש המועצה היוצא.
הנימוק המרכזי לבחינת הדברים מחדש ולשינוי ההחלטה הוא העובדה שבמועצה האזורית הגליל התחתון אין כיום מענה של ישיבה תיכונית.
לאור האמור אבקשך לבחון מחדש את החלטתך.”כתב פלג.

בתגובה למכתבו של פלג שיגרה אורנה שמחון מכתב תגובה תקיף ובו הבהירה כי אין לצפות ממנה לשנות את החלטתה. וכך כתבה ד”ר שמחון במכתב תגובתה לניצן פלג:

“משרד החינוך אינו מתערב בשיבוץ תלמידים. ובנושא העברה, הוא דן בכל פניה לגופה ומקבל החלטה – כפי שהיה במקרה זה בו נדונה כל בקשה באופן ענייני.
לעניין שינוי נסיבות: שינוי נסיבות, הנו אישי לגבי כל תלמיד ותלמיד.
אין בעובדה שבמועצה האזורית גליל תחתון מענה של ישיבה תיכונית שינוי נסיבות.
הדבר היה ידוע למועצה גם בעת בו שללה את הבקשות והדבר אף קיבל מענה נקודתי ייחודי מצדי בעת פגישתי עם ההורים.
לעניין התלמידים שהוזכרו במכתבך, הרי שהח”מ דנה בעניינם במסגרת ערעור שהוגש למשרד החינוך ונדון בהתאם לתקנות ולהנחיות חוזר מנכ”ל.
ערעור על החלטה מנהלית שהתקבלה כדין, ניתן לתקוף אך ורק בהליך מנהלי בבית משפט.
יתרה מזאת, הורי התלמידים עשו דין לעצמם ולא שלחו את ילדיהם למוסד החינוכי כפי ששובצו על ידי הרשות בניגוד לחוק לימוד חובה.
מעל הצורך, נבקש להבהיר כי התנהגות בניגוד לדין ולחוזרי מנכ”ל עלולה להוות מדרון חלקלק אשר יהיו לכך השלכות לא רק לקראת שנת הלימודים הבאה אלא גם בנושאי חינוך אחרים.
המחוז דן בערעורים רבים במהלך התקופה שלפני פתיחת שנת הלימודים והחלטה כזו עלולה ליצור מציאות בה הורים רבים לא יקבלו את הדין ויבקשו קבלת החלטה דומה לעניין ילדם. הדבר עלול לפגוע בתקנים, להפר איזונים, לפגוע במצבת המורים וזאת מעבר לאמור לעיל.
לפיכך, אין לצפות ממני לשנות החלטתי. באם הרשות רוצה לעשות דין לעצמה – היא תישא באחריות לתוצאות החלטותיה.” חתמה שמחון את מכתבה .

אחד ההורים שבנם נותר בבית ולא פתח את שנת הלימודים, הוא עו”ד דוד חזן, שאמר לכתבנו: ”החלטנו על הגשת עתירה מנהלית נגד מנהלת מחוז צפון ד”ר אורנה שמחון ומשרד החינוך, בעתירה אנו מבקשים מבית המשפט לבטל את החלטת מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך, המתערבת ומבקרת ללא סמכות את החלטת הרשות המקומית שהיא המוסמכת עפ”י חוק לדון בבקשות שיבוץ והעברה – ולאשר בקשות העברה שהוגשו מטעם העותרים, זאת במסגרת עיון מחודש של הרשות בהחלטתה המקורית שדחתה במקור את הבקשות”.
יצויין עןד כי הדעה הרווחת בקרב חלק מהורי התלמידים

היא שהמאבק עבר מזמן את גבולות העניין העקרוני-חינוכי והפך למאבק אישי של מנהלת המחוז בהורים. ”לצערנו הרב זהו מאבק אגו של מנהלת המחוז ותו לא” אומר אחד ההורים.
מדוברות משרד החינוך מחוז צפון נמסר לכתבנו בתגובה: ”

“במידה ותהא פניה לערכאות בעניין זה ,המשרד יאמר דברו בפני הערכאה הרלבנטית”

התלמידים שלא פתחו את שנת הלימודים צילום: אלבום פרטי

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.