• 48
    Shares

לפני מספר חודשים החלה לפעול בארץ קרן בשם ברידג’ס ישראל שמעוניינת להשקיע במיזמים עסקיים בפריפריה הכלכלית והגיאוגרפית, כחלק מתפיסה שדוגלת בצמצום פערים בין המרכז לפריפריה.
כתבנו מציין כי

כתבנו מציין כי

חברות בצפון ובעמקים התרגלו עד היום לקבל סיוע כספי לקידום ופיתוח המטרות והפעילות העסקית שלהם באמצעות קרנות סיוע ממשלתיות או פרטיות או באמצעות תרומות של גופים פילנתרופים. רובן לא מודעות לקיומה של אלטרנטיבה למימון מצד קרן פרטית שמחפשת אותן ומעוניינת להשקיע בהן.
יצויין כי

יצויין כי

קרן ברידג’ס ישראל מתמחה בהשקעות אימפקט – השקעות שמטרתן ליצור השפעה (אימפקט) חברתית וסביבתית חיובית משמעותית ומדידה, יחד עם תשואה כלכלית למשקיעים. הקרן גייסה עד היום 50 מיליון דולר ממשקיעים בולטים כמו בנק דיסקונט באמצעות דיסקונט קפיטל ובית ההשקעות פסגות. ברידג’ס ישראל משקיעה בחברות ישראליות בשלב הצמיחה עם דגש על חברות הפועלות בפריפריה החברתית-כלכלית וכן בחברות טכנולוגיה עם דגש על טכנולוגיות להתמודדות עם בעיות חברתיות וסביבתיות בעולם –tech for good . במקביל ליצירת אימפקט חברתי חיובי בארץ ובעולם, החברות בהן הקרן תשקיע תהיינה בעלות פוטנציאל להניב תשואות פיננסיות גבוהות (לפחות תשואת שוק). היקף ההשקעה הממוצע בכל חברה יעמוד על כמה מיליוני דולרים. לדוגמה, לאחרונה ביצעה הקרן השקעה בחברת N-DRIP מבית שאן. ברידג’ס ישראל הוקמה על ידי גל חיות, סנדרין מונטסמה ורן גרודצקי, המשמשים שותפים מנהלים.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.