יורם זכי זקס יו” המועצה הלאומית להתנדבות בישראל במסר של עוצמה לקראת יום ההתנדבות הבינלאומי החל בנר שלישי של חנוכה.

חג החנוכה נקרא אף חג האורים, האור המופץ בו מהבית כלפי חוץ מדגיש את הערכים לאורם צעדנו ואנו צועדים אלפי שנים הפצת האור מהבית החוצה, הפצת האור והטוב לעולם, הפצת החסד וההתנדבות הנתינה ואהבת הזולת.

בתוך ימי החנוכה חל אף השנה יום ההתנדבות הבינלאומיהמצוין ב5/12 יום בו מועלית על נס פעילות וולנטרית התנדבותית לקידום ערכים של ערבות הדדית, קהילתיות ונתינה ברחבי העולם.

השנה, קראנו בשבת שלפני חג החנוכה את פרשת “וישב”, פרשה שבה מודגשים נזקיה הרבים של השנאה : “וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום” נאמר על שנאת האחים העזה לאחיהם, ליוסף , שנאה שהביאה בסופו של יום למכירתו בשל המדנים בין האחים והביאה לשקר והסתרה אשר נמשכו 22 שנים של סבל לכל המעורבים בפרשה זו עד לתשובתם ותיקון מעשיהם מאוחר יותר עם האח בינימין במעשהו של יהודה.

מכל מקום, הטעם לשנאה זו: “ויראו אותו מרחוק בטרם יקרב אליהם” כשאנו רואים מישהו מרחוק , בלי להתחבר לחלומות שלו ובלי להתחבר לרצונות ולתפיסות העולם שלו אנו נוטים בשיפוטיות יתר בד”כ, לעומת זאת התקרבות לאדם הכרת עולמו הפנימי, המניעים להתנהגותו ולמעשיו מביאים להסתכלות טובהוחיובית יותר על הזולת.

כך גם בתוך החברה הישראלית, יש כאלו הרואים בחלק מהחברה :”עגלה ריקה”, יש מי שפוסל קבוצה שלמה בהיותם:” פרזיטים” וחלק שלישי נפסל בשל ” קנאותו ” לארץ ישראל. בכל המקרים הללו הראייה היא מרחוק, ללא היכרות מעמיקה ותוך שיפוט שהוא במרבית המקרים סטאורטיפי ומתייג. בסופו של יום, כל אחד מאיתנו צריך לבחור האם הוא בחלק שבונה חומות או בחלק שבונה גשרים, האם הוא בחלק שבונה מחיצות או נמנה על מי שמבקש חיבורים, האם הוא בוחר בדרך של שנאה ודיעות קדומות או מבקש לקדם שיח סובלני על בסיס ערכים ליברלים לא רק כלפי חוץ , כי אם גם כלפי פנים כלפי החברה בישראל וזאת מבלי לאבד את זהותו הייחודית ומבלי לוותר על ערכיו ואמונתו .

בסופו של יום הנרות המאירים את אור חג החנוכה צריכים לדלוק מהבתים והחוצה אל לבבות עם ישראלומאיתנו לעולם כולו, להראות דרך של חסד והתנדבות ערבות הדדיתמתינות ועדינות השונה כל כך מהקשה כוחנית על המקלדת ללא מחשבה בתחילתה.

הדוגלים בעם ישראל ואלו שמקדשים את תורת ישראל ומי ששומר על ארץ ישראל, שלשתםהם שלשה חלקים של אותו שלם, שלשה חלקים שאינם ניתנים לפירוד ולהבדלה, אנשים אחים אנחנו, כמו שאומר יוסף: “את אחי אנכי מבקש”,הדרך להתנדבות ולנתינה עוברת דרך ראיית האחר בעין טובה ודונו לכף זכות בלי דעות קדומות ובלי שיפוטיות יתר. בספר יחזקאל נאמר: כה אמר אדני ה’ הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים שבטי ישראל חבריו ונתתי אותם על עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי”(לז טז-יז).

נרות החנוכה הדולקים מאירים כל אחד באור ייחודי ומיוחד משלו אולם בסופו של דבר מחוברים כולם לחנוכייה אחת שאורה נדלק משמש אחד ובבית אחד ויחיד .

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.