במסמך שהציגה רשות הטבע והגנים לרגל סיכום שנת 2018 עולה כי מצבן של חיות מסוימות במצב הכחדה.בקטגוריה חיות בר בסכנת הכחדה עולה כי

סטטוס אוכלוסיית צבאים בישראל:
צבי ישראלי:
נכון ל-2018 מונה האוכלוסייה בישראל כ-4,113 פרטים בלבד: כ-3,113 פרטים על-פי ספירות עונתיות קבועות שמבצעת רט”ג במהלך השנה, ועל-פי הערכת ביולוגים ברט”ג, עוד כ-1,000 פרטים הפזורים באוכלוסיות קטנות ביותר ומקוטעות בצפון ומרכז ישראל, יהודה ושומרון והנגב המערבי. לשם השוואה האומדן ב-2017 היה כ-4,252 פרטים סה”כ. נתונים אלו משקפים יציבות במספר הצבאים ממין צבי ישראלי.
צבי נגב:
בספירה שנערכה לפני כחודש נספרו 1,443 צבאי נגב לעומת 1,151 בשנת 2017.
צבי שיטים:
מספירה שבוצעה לאחרונה עולה כי אוכלוסיית צבי השיטים מונה רק 22 פרטים ועל כן נמצאת בסכנת הכחדה קריטית. מספר זה זהה לשנה שעברה.
סטטוס אוכלוסיית נשרים בישראל:
בשנת 2018 נרשמו 46 קינוני הנשרים לעומת 51 ב-2017. בתוך כך השנה לראשונה נרשמה רבייה ראשונה של נשרים ספרדיים – באזור הכרמל. 60 נשרים נוספים סומנו השנה למעקב לעומת 30 בשנה שעברה. 13 נשרים שוחררו השנה בישראל לטבע לעומת 9 אשתקד ו-5 נשרים נולדו השנה בגרעיני רבייה ונמצאים עדיין באקלום לקראת שחרור עתידי.
במטרה להגן על אוכלוסיית הנשרים ולמזער את הפגיעה בהם חברו יחד ב- 1996 רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל לפרויקט משותף “פורשים כנף”, פרויקט לשיקום אוכלוסיית הנשרים והעופות הדורסים בישראל. פעילות זו הניבה בין היתר את החזרה של הנשרים לקנן במצוקי הכרמל.
צבי ים – המרכז הארצי להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים
המרכז הארצי להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים הינו המרכז היחיד מסוגו בארץ, שנועד להגן על צבי הים שנפלטו אל החוף, להעניק להם טיפול רפואי, לשקם אותם ולהחזירם אל הטבע.
במהלך שנת 2018 טיפל המרכז ב-101 צבי ים , מתוכם 67 שוקמו ושוחררו לטבע.
לשם השוואה בשנת 2017, טופלו 73 צבי ים מתוכם שוקמו 49 צבי ים.
247 קיני צבי ים אותרו השנה בחופי הים בכל הארץ בעונת ההטלות – שיא ישראלי חדש.
ממוצע ביצים בכל קן הוא 80 ו-80% זה ממוצע ההגחות של האבקועים מכל קן.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.