• 48
    Shares

יקנעם ממשיכה להיות יעד נבחר עבור סטודנטים ממוסדות להשכלה גבוהה בכל הארץ, ולאחרונה הגיעו ללמוד על העיר סטודנטים דוברי אנגלית מהתכנית הבינלאומית תקשורת פוליטית. הסטודנטים שלומדים בתכנית הגיעו בין היתר מארה”ב, מקסיקו, הונג קונג, גרמניה ועוד.
בראשית הביקור נפגשו הסטודנטים עם ראש העיר, סימון אלפסי שקידם אותם בברכה וסיפר להם על העיר והתפתחותה. רה”ע סיפר בין היתר על משבר סולתם ב- 89 ושבעקבותיו הוחלט לבנות את העיר מחדש תוך שימת דגש על מערכת חינוך איכותית, בניה איכותית, ודאגה לתעסוקה אחרת. רה”ע דיבר על קליטת העלייה ליישוב מחבר העמים, ועל קליטת העלייה האתיופית ואמר שהעולים תרמו רבות ליישוב ולהתפתחותו. רה”ע סיפר שהוא תמיד חושב לטווח הארוך, וכפועל יוצא מכך מכין תכניות להמשך תכנון העיר בכל התחומים לפחות עשר שנים קדימה. הסטודנטים התעניינו במיוחד בתחום החינוך ובתחום ההיי טק. בתחום החינוך אמר להם רה”ע שליקנעם יש כיום את אחת ממערכות החינוך הטובות ביותר בארץ עם כ- 91% זכאות לבגרות, 0% נשירה, ושכאן בעיר לכל תלמיד ללא יוצא מן הכלל נותנים מענה, והמערכת כולה מגויסת להצלחתו. רה”ע סיפר ש- 32% מהתושבים הם אקדמאיים. בתחום ההיי טק סיפר רה”ע שבפארק ההיי טק יש כ- 120 חברות, כאשר כ- 50% מהן הן חברות רפואיות. רה”ע ציין שהמחזור השנתי בפארק עומד על כ- 6 מיליארד דולר, ובפארק מועסקים כ- 8000 עובדים. רה”ע דיבר גם על הקמת פארק ‘מבוא כרמל’ שזוהי יוזמה שלו.
במהלך הביקור סיפר רה”ע לסטודנטים גם על האתגרים העומדים בפני העיר, ועל היותה של יקנעם עיר צעירה שמושכת אליה משפחות צעירות.
בתום המפגש עם רה”ע נפגשו הסטודנטים עם מהנדס העירייה, אדריכל דני גולדברג שהציג להם את תכנית המתאר היישובית, וסיפר להם על מגמות התכנון והפיתוח ביישוב בהתאם למדיניות ראש העיר. גולדברג אמר לסטודנטים שבפיתוח העיר מקודמות שלוש מטרות על: דיור איכותי בצפיפות נמוכה, רצון לפיתוח תעשייה ותעסוקה, ופיתוח הסביבה.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.