• 48
    Shares

לפני מספר שנים פעל באופן עצמאי עו”ד אברהם אמיר, יקיר העיר עפולה והיסטוריון מקומי להצבת שלט על קיר שרידי תחנת רכבת העמק הישנה ובו סיפר את סיפור הרכבת, אשר נוסעיה שהגיעו לתחנת עפולה סיפרו על השמדת היהודים באירופה.
בשלט סופר כי לפני 75 שנים הגיעו לתחנת רכבת העמק במסע ברכבת שואה מאירופה הנאצית 69 יהודים מארץ ישראל שנקלעו לאירופה, לפני המלחמה והיו בשטחי הכיבוש הנאצי.
היהודים ששבו התקבלו בחום על ידי תושבי עפולה שהגישו להם ארוחה חמה. שם גם שמעו לראשונה על ההשמדה, הפתרון הסופי ושמות כמו אושוויץ, טרבלינקה וסוביבור, בעקבות זאת געשה הארץ, נערכו הפגנות והעיתונות דאז יצאה עם כותרות שחורות.
עו”ד אברהם אמיר אשר הציב את שלט הזיכרון אמר לכתבנו: ”אני מאמין ובעיקר מקווה כי השלט שהוסר בעקבות השיפוצים והבנייה, שמור ויוחזר למקום בו הוצב”.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.