• 48
    Shares

מועצת רמת ישי אישרה תב”רים לפיתוח הישוב בסך שלושה מליון שקלים.
בין התב”רים: 1.7 מליון שקלים אותם גייס ראש המועצה, עופר בן אליעזר, לטובת הכשרת שביל סובב רמת ישי. תב”רים נוספים: הגדלת תב”ר בריכה, תב”רים לגינון ונוי, רכישת פחי אשפה חדשים וסימון כבישים. בן אליעזר: “אנו ממשיכים בתנופה בהמשך פיתוח רמת ישי. מודה לחברי ההנהלה על שיתוף הפעולה לקידום הישוב”.

בימים אלה הולך ורוקם עור וגידים פרויקט שביל סובב רמת ישי הטובל בשדות העמק הירוקים. לטובת המשך השלמה ושדרוג הפרויקט, גייס ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר סכום של 1.7 מליון שקלים מהקרן לשטחים פתוחים (נמצאת באחריות מנהל מקרקעי ישראל). בן אליעזר הביא השבוע את התב”ר לאישור מליאת המועצה יחד עם תב”רים נוספים בסך כולל של שלושה מליון שקלים, כולם בתחום חזות הישוב. מליאת המועצה אישרה את התב”רים ברוב קולות.
התב”רים הנוספים: 400 אלף שקלים לסימון כבישים, 400 אלף שקלים לגינון ונוי ברחבי הישוב, 400 אלף שקלים להגדלת תב”ר לשדרוג בריכת השחייה ומאה אלף שקלים לרכישת פחי אשפה חדשים.
מנכ”ל המועצה, עוזי פריד, השיב לשאלות חברי המועצה בנושא וציין כי תב”ר הגינון מיועד בין היתר לשדרוג חזות הישוב.
בן אליעזר: “אנו ממשיכים בתנופה בהמשך פיתוח רמת ישי בדמות אישור תב”רים שיתרמו לחזות הישוב. מודה לחברי ההנהלה, ממלא מקומי יונתן הירשפלד, ניר חבקין, סבינה לוי ושלומי ביטון על שיתוף הפעולה לקידום הישוב”.
במהלך ישיבת המועצה אושר מנויו של עו”ד יונתן הירשפלד מסיעת מחר לממלא מקום ראש המועצה.

ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר בסיור בשביל סובב רמת ישי עם מנכ”ל רשות ניקוז הקישון חיים חמי

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.