*מטיוטא ראשונית שנעשתה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לבחינת המלצת הצוות לבחינת ייעול השימוש בקרקע נמצא כי התועלת הכלכלית שצפויה לצמוח לחקלאים היא כ- 1.6 מיליארד ש”ח לשנה.*

*את המהלך התניעו שר האוצר משה כחלון ושר החקלאות אורי אריאל, והוא קיבל תוקף לפני כשבועיים בישיבת מועצה של רשות מקרקעי ישראל בראשותו של שר האוצר, בעניין חכירת קרקע חקלאית זמנית להשכרה לטווח קצר, בהסכם מסוג חדש לטווח ארוך, לתקופה של עד 21 שנה, במקום 3 שנים כיום.*

*שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל:* “ממשיכים לפעול לטובת החקלאים ומובילים מהפכה בהקצאת קרקעות חקלאיות בפריפריה. חוזה ארוך טווח זה, יאפשר לחקלאים לשדרג את הגידולים שלהם, להגדיל רווחים ולשפר את כל מערך התשתיות בשטח החקלאי המוחכר. החקלאים יוכלו להפיק מן הקרקע את המיטב, דבר אשר יוביל הן לרווחיות החקלאים והן להורדת יוקר המחיה. מהלך זה יוביל לשינוי משמעותי בכל ענף החקלאות. אני מברך את רמ”י ואת משרד האוצר על העבודה המבורכת ומשותפת”.

מועצת מקרקעי ישראל התכנסה בתאריך ט”ז בטבת, תשע”ט (24.12.2018) והחליטה לאשר החלטה המהווה יישום של מדיניות חדשה להקצאת קרקע חקלאית.
מדיניות זו אושרה על ידי שר האוצר ושר החקלאות ופיתוח הכפר שקיבלו את המלצות צוות בין-משרדי לבחינת ייעול השימוש בקרקע חקלאית במקרקעי ישראל, המשותף למשרדי האוצר, החקלאות, המשפטים ורשות מקרקעי ישראל,

הצוות הבין-משרדי המליץ כי קרקע חקלאית תוקצה לתקופה ארוכה לצורך ייעול השימוש בקרקע זמנית, כך שתאפשר בין היתר גידול של גידולים צמחיים ארוכי טווח.

עד עתה, הקרקע הזמנית הוקצתה לשלוש שנים, כך שלא ניתן היה לגדל בה גידולים ארוכי טווח, כדוגמת מטעים. כמו כן נמנעו השקעות בקרקע של תשתיות השקיה, דישון וכו’. עתה, הקרקע תוקצה לתקופה ארוכה, ניתן יהיה לגדל בה כל גידול חקלאי צמחי.
מטרת עבודת הצוות הבין-משרדי הייתה לבחון צעדים שונים בתחום הקרקע החקלאית שיגשרו על הפער שבין מדיניות המקרקעין הרווחת מתקופת קום המדינה לבין התמורות שחלו בתחום העיבוד החקלאי והפיתוחים הטכנולוגיים.

הקצאת הקרקע הזמנית לטווח ארוך וללא תנאים, תבטיח שימוש יעיל יותר במשאבי הקרקע הנדרשים לעיבוד חקלאי ותאפשר לחקלאים להוביל להעלאת הפריון. העלאת הפריון ויצירת תוצרת חקלאית בצורה יעילה יותר, בסופו של יום תתורגם להוזלת מחירים בשוק ולהורדת יוקר המחייה. המהלך צפוי להוביל להפחתת הנטל הבירוקרטי לחקלאים.

על פי ההחלטה, קרקע חקלאית תוקצה לתקופה של עד 21 שנה, בשלוש תקופות של 7 שנים כל אחת, בהסכמים אשר יתחדשון אוטומטית כל עוד הקרקע מעובדת כדין. אישור הבקשות יעשה על ידי ועדת מיוחדת שתוקם ברשות מקרקעי ישראל, ויותנה בקבלת אישור ועדת הפרוגרמות שברשות לתכנון במשרד החקלאות. את הבקשה, יהיו רשאים להגיש אחד מהגופים הבאים: ישוב חקלאי, מעבד פרטי, אגודה שיתופית, התארגנות אזורית של אגודות או חברה לעיבוד.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.