• 48
    Shares

בימים אלה מתבררת תביעה שהגיש עו”ד יהושוע רובין מנצרת עילית, כנגד מנהל בית ספר בעמק ומשרד החינוך, על הפסקת תשלום ”גמול רב” לרב בית הספר, תפקיד אותו נשא בתשע השנים האחרונות. מכתב התביעה שהגיע לכתבנו עולה כי:
התובע, תושב העמק, נשוי + 8 ילדים, רב ומורה במקצועו, המיוצג ע”י עו”ד רובין. הנתבע הינו מנהל בית ספר בעמק. הנתבעת השנייה משרד החינוך מחוז צפון.
התובע עובד במשרד החינוך מזה 9 שנים בתור מורה מחנך ורב בבית ספר יסודי, וכך כותב עו”ד רובין: ”במשך תשע שנים, שולם לרב גמול רב, בגין העשרה שהסתכם באחרונה לכדי 890 ש”ח לחודש וזאת בתוספת לשכרו בתור מורה בבית הספר. אמנם כתוצאה מלימודי הרב לתואר שני בניהול ויעוץ ארגוני, צומצמה משרתו של הרב, אולם המנהל ניצל עובדה זו כדי לבטל כליל את תשלום גמול הרב המגיע לו.
למרבה הצער, מזה זמן מנהל בית הספר החל להתעמר ברב, לפגוע בעבודתו ובמעמדו ומאז תחילת שנת לימודים הנוכחית, הוא גרם כי לא ישולם לרב גמול רב, ובכך גרם לפגיעה בשכרו.
לרב משפחה מרובת ילדים (8 ילדים), וגריעת הגמול משכרו מהווה פגיעה כלכלית משמעותית בשכר הרב.
הרב יטען ויוכיח כי גריעת השכר בוצעה על ידי הנתבעים ללא עריכת שימוע לתובע ושלא כדין”.
עוד מבהיר עו”ד רובין בכתב התביעה, כי הרב שיגר מכתבים למנהל שלא זכו למענה.
”למרבה הצער, מנהל בית הספר אף שיתף פעולה עם גורמים שונים, כדי להעליל על התובע עלילה כוזבת כאילו התובע הטריד תלמידות. עלילה שבסופו של דבר המשטרה והפרקליטות מצאו לנכון לסגור את תיק התלונה.
הרב יטען ויוכיח בשלב זה הוא זכאי כי כב’ בית הדין, יקבע כי החלטת הנתבעים לגרוע משכרו של הרב את גמול הרב ע”ס 890 ש”ח שלא כדין, וכי הרב זכאי לתשלום עבור גמול רב מאז תחילת שנת הלימודים הנוכחית, בצירוף דמי הלנה.
התובע שומר על זכותו לתבוע שאר נזקים שנגרמו לתובע מעבר לגריעה גמול רב, ושהנתבעים אחראים לנזקיו”. כותב עו”ד רובין.

עו”ד יהושוע רובין. מנהל ביה”ס מתנכל לרב ולכן ביטל את ”גמול רב” צילום: אלבום פרטי

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.