חבר מועצת העיר מגדל העמק, יוסי רואש, נאמן ביתו, יד ימינו ומשמשו בקודש, של הגרי”ד גרוסמן , פרסם
“סגולה נפלאה לפרנסה”, המסוגלת ליום זה .

כך כותב רואש:
“סגולה טובה וידועה לפרנסה מהצדיק מנחם מנדל מרימנוב:
בהגיע השבוע של פרשת בשלח
ביום שלישי של אותו השבוע(היום)
יש לקרוא בשמחה גדולה שתיים מקרא ואחד תרגום את הפסוקים של “פרשת המן”
ולהדליק נר לזכותו של רבי מנחם מנדל מרימינוב, יהי רצון שיהיה פרנסה בשפע לכל עם ישראל.”

רואש :דואג לכלל עם ישראל

הסגולה

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.