מרים מובילה שירת-ים של נשים: ‘ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה’ (ט”ו כ’). בימינו אולי שאלת ‘שירת נשים’ עולה מיד אך חז”ל דנו בשתי שאלות אחרות. א: מרים הנביאה? היכן התנבאה? ב: אחות אהרן ולא אחות משה? יש שני סוגי נבואה. הנבואה ה’קלאסית’ היא פסיבית, הנביא שהוא כמובן איש מיוחד חולם וה’ מתגלה אליו. אך יש נבואה שנובעת מחכמה: ‘איזהו חכם הרואה את הנולד’. חלום יוסף שבו פענח דרך החלומות את פתרונן כפי שביארתי במאמר ‘תעלומת בנימין’ היא נבואה כזו כשהחלק הנבואי הוא עזרת ה’ לגלות את הפתרון הנכון. מרים ראתה את הנולד תרתי-משמע, כבר שהיה משה תינוק ראתה בדמות שלו משהו מיוחד שיביא אותו להיות מנהיג. רב עמרם בשם רב במדרש ראה בה נביאה ‘קלאסית’: למה עמדה מרים מרחוק? היתה מתנבאת: עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל. כעת לאחר קריעת הים שמחה שנתקיימה נבואתה. לכן היא נקראת אחות אהרן. אחות לו בנבואת החכמה. כששב למצרים אומר ה’ למשה על אהרן: ‘וראך ושמח בליבו’ (ד’ י”ד). מדוע שמח? ראשית על ראותו את משה ושנית על הבנתו בנבואת החכמה שמרגע שיבת אחיו מתחילה נבואת אחותו. שבת שלום.

עודד קורן הוא סופר ילדים/נוער בהוצאת סטימצקי
בוגר ישיבת ההסדר במעלה אדומים

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.