גואלי הקרקעות הפלשתינאים.

הם למדו מהיהודים את השיטה, דונם אחרי דונם, עז אחרי עז, צריף אחר צריף, עם נוצר וארץ קמה וזה בדיוק מה שעושים בשנה האחרונה משת”פים יהודים הבוגדים בערכי הציונות תמורת ליטרת סיר הבשר, קונים קרקעות בצפון מעבירים את הבעלות לידיים ערביות, מישהו דיבר על הפקעות חוקיות תמורת אתנן? אגב, חברי ארגון ”השומר החדש” מתארגנים להגביר את השמירה על שדות הארץ המובטחת.

ישנן כמה דרכים לכבוש את הקרקעות בעמק, בגליל ובנגב, דרך אחת שנוסתה בהצלחה היא למרר את חיי החקלאים, בעלי הרפתות, בגניבות בלתי פוסקות, בהרס, ונדליזם, באלימות עד כדי ירי וחבלות בלתי פוסקים בטורדנות, עד שהיהודי הבודד נאלץ לנדוד מהמקום ולהפקירו לחוליגנים המטילים אימתם וחיתתם על החקלאים היהודים. ישנה דרך אחרת, דרך שקטה, הדרך בה הכסף מדבר והכסף כידוע יענה את הכל. ”גואלים” מסעודיה, איראן, סוריה, עזה, יודעים ומכירים, אם על ידי משת”פים יהודים רודפי בצע וזוללי הון המבקשים לעשות תמורת דמי תיווך כסף קל ולא מעניין אותם דבר זולת זאת, ואם על ידי ערבים ישראלים המבקשים לרכוש קרקעות על פי חוק.

בארגון ”השומר החדש” פרסמו התזה להקמתו ולהלן הציטוטים: ”נקודות התורפה והחולשה של יהודים התלושים מערכים וכך נכנסים קרקעות, ארגון ”השומר החדש” קם על רקע חוסר היכולת של חקלאים ובוקרים בישראל להתמודד עם תופעות חוזרות ונשנות של השתלטות על שטחיהם, מתן דמי חסות, גנבות יבול, גנבות בעלי חיים, פגיעות פיזיות ואיומים, פגיעה ברכוש לשם פגיעה ועוד. אלו הן רק דוגמאות אחדות של דרכים בהן משתמשים על מנת להתיש ולייאש את החקלאים והבוקרים ובסופו של דבר להביאם לוויתור של שטחיהם. המוסדות שתפקידם להגן על החוק אינם מצליחים למנוע את הדברים הנ”ל ולפיכך הוחלט על הקמת ארגון ”השומר החדש” שישיב את האומץ לחקלאים ולבוקרים ולכל אדם שאינו חש ביטחון במדינת ישראל”.

על רקע התופעות האמורות ולאור שורה ארוכה ומתמשכת על בסיס יומיומי של אירועים וניסיונות השתלטות על שטחים בכל חלקי הארץ, הוחלט לעשות מעשה ולקיים נוכחות פיזית רצופה בשטח במטרה להתמודד עם הפולשים, הגנבים ופורעי החוק למיניהם. לאחר תקופה של שנה וחצי, בה הופחתו הגנבות בכ-80% במצפה שמירה סנדו, שהארגון הקים, התגבשה תפישה חדשה/ישנה של שמירה. הוחלט על הקמת ארגון ”השומר החדש” שמפעיל מתנדבים מכל רחבי הארץ לסיוע בשמירה על אדמותיהם ורכושם של החקלאים והבוקרים. השבת האומץ של החקלאים והבוקרים ומימוש זכותם על שטחיהם. החזרת האומץ והביטחון על ידי נוכחות קבועה בשטחיהם של החקלאים והבוקרים שחוכרים את שטחיהם מהרשויות המנהליות של מדינת ישראל בנגב ובגליל. בדרך של שמירה התנדבותית והדדיות בין חקלאים, בוקרים ואזרחים במקרה של הזעקת עזרה מיידית בשטח. הקמת מצפי שמירה לריכוז הפעילות והמתנדבים בכפוף לקבלת ההיתרים הנדרשים ע”פ החוק. הגברת מודעות הציבור, המחוקק ומערכת בתי המשפט, לחשיבות ביטחונם של הגליל והנגב, ריבונותה ומדיניותה של מדינת ישראל, קידום נושאים ערכיים בחברה הישראלית ובקרב הנוער בפרט, אהבת הארץ, עבודה עברית, ציונות, יהדות, דמוקרטיה, ערבות הדדית, שמירה על הטבע.

כתבנו מציין כי הארגון פועל בשלשה מישורים עיקריים כדי להשיג את מטרותיו:

“השמירה על האדמות והשטחים תתבצע ע”פ קונספט שמירה התנדבותית ומצפי שמירה. זהו קונספט חדש/ישן ולפיו השמירה בשטח צריכה להיות בעלת נוכחות פיזית אקטיבית, לא לשים גדר ואזעקה סביב השטח אלא להיות נוכחים בשטח עצמו בכל שעות היום. הרעיון שאנחנו מביאים הוא הקמת מצפי שמירה באזורים בהם יש חיכוך גבוה ופשיעה חקלאית רבה, וזאת בשילוב עם רשת קשר (מוקד) שמחברת את כל המצפים וחברי הארגון באזורים הסמוכים ומאפשרת תגובה מהירה לאירועים שונים. השמירה והנוכחות תתבצע על בסיס משולב של התנדבות של חברי הארגון יחד עם רכז שטח שזאת תהיה עבודתו, בנוסף ישנו עיבוי מתמיד של כוח אדם שמטרתו ליצור קבוצה גדולה של מתנדבים בארגון שיודעים להגיע לכל אירוע שדורש נוכחות ברורה. הארגון פועל בשיתוף ובקשרי גומלין עם רשויות החוק, מטרתו של הארגון היא לחזק את הרשויות במשימתם ולכונן פעולות משותפות. העלאת הנושא לסדר היום הציבורי וגיוס לובי בכנסת, בכדי לתת פתרון אמתי לבעיה לא מספיק לטפל בתוצאותיה, אלא הכרח הוא לעקור שורשיה. בראייתנו, פעילות השמירה, רחבה ומקיפה ככל שתהיה, הנה בגדר טיפול חלקי בבעיה. כדי לרפא את הרעות הללו מהשורש, יש צורך להעלות את הנושא על סדר היום הציבורי, לעורר תהודה בציבור הרחב ובקרב נבחרי הציבור וליצור לובי תומך בכנסת ובגופים ממשלתיים אשר יפעל לקידום הארגון ומטרותיו. על מנת לגייס לובי ותמיכה בגופים בעלי השפעה, ארגון ”השומר החדש” עמל על כינון קשרים עם אישי מפתח בחברה הישראלית, בהם חברי כנסת ונבחרי ציבור, יהודים ברחבי העולם שאינם מכירים את הנושא, אנשי רוח, חינוך ותרבות, אנשי תעשייה ועסקים. פעילות חינוך ותרבות, ארגון ”השומר החדש” רואה חשיבות רבה בקיום פעילות חינוך ותרבות לחבריו ולציבור הרחב על מנת לפתח מודעות לנושא השמירה ולהכשיר את הלבבות. כדי לרתום את הציבור הרחב לפעילות, הארגון יפעל לחיזוק הערכים המרכיבים את זהותנו: ציוניים, יהודיים, דמוקרטיים”.

הטרור החקלאי, מכירת הקרקעות, האם השומר הוא הפתרון?. צילום: אתר ‘השומר החדש’

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.