• 48
    Shares

נ’, תושב עפולה כיום בן 23, נפצע בהיותו בן 15 במהלך לימודיו בפנימיה בצפון.

התאונה ארעה במהלך יום גיבוש בפנימיה כאשר נ’ ויתר הילדים שלמדו איתו בכיתה הושארו לבד באחד המבנים בשטח המכללה ללא נוכחות מבוגר.

תוך כך החלו התלמידים במשחק תופסת, במהלכו רדפו זה אחר זה, כמנהג ילדים.

במהלך המשחק נדחף נ’ לכיוון דלת זכוכית שהייתה מותקנת במבנה בפנימיה, וכאשר נתקל בדלת נשברה הזכוכית וחתכה את ידו השמאלית.

נ’ הובהל בדחיפות לבית חולים – שם נעשתה תפירה של החתכים ושל כלי דם שנחתכו.

כעבור שנים ממועד התאונה פנה נ’ לעו”ד רועי אייל, המתמחה בתביעות נזיקין  שהגיש בשמו תביעה כנגד הפנימיה ומנהליה, בטענה כי התאונה נגרמה עקב רשלנות מדריכי ומנהלי הפנימיה, אשר הותירו את התלמידים הקטינים ואת נ’ זמן רב ללא השגחה במקום בו מותקנת דלת זכוכית מסוכנת.

עוד נטען בתביעה כי בעקבות התאונה נותר נ’ סובל מצלקות מכוערות ורגישות בידו, אשר ישפיעו על יכולתו לעבוד ולהשתכר ככל אדם.

תחילה התנערה הפנימיה מאחריותה לתאונה, אך לאחר הגשת התביעה לבית המשפט השלום בחיפה, הגיעו הצדדים להסדר פשרה שקיבל בימים אלו תוקף של פסק דין,  לפיו פוצה נ’ בסכום של 175,000 ₪ עבור הנזקים שנגרמו לו בתאונה, וזאת בנוסף לסכום של 40,000 ₪ ששולמו לנ’ מאת חברת הביטוח אשר ביטחה את הרשות בביטוח תאונות אישיות תלמידים.

עו”ד רועי אייל מציין: “כאשר קטין נמצא במוסד חינוכי כזה או אחר, בוודאי פנימיה, הוא נמצא תחת אחריות מנהלי הפנימיה, המורים והמדריכים. השארת קטינים ללא השגחה מהווה רשלנות, שכן קיימת חובת פיקוח על קטינים. במקרה זה החובה הופרה ולכן היה הקטין זכאי לפיצוי”.

עו”ד רועי אייל : צילום אלבום פרטי

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.