• 48
    Shares

ראש מועצת רמת ישי, עופר בן אליעזר, יכהן כיו”ר וועדת הכספים, הסכמי השכר ורווחת העובד במרכז השלטון המקומי.
בן אליעזר ממשיך בתפקיד זה, במסגרתו היה שותף למספר הישגים במו”מ מול האוצר לשיפור תנאי העסקה של העובדים ברשויות בכלל ושל הסייעות בפרט וכן הישגים רבים אחרים כגון: תכנית “בית הספר של החופש הגדול” “חוק רישוי עסקים”, “חוק תנאי תשלום” ועוד. בן אליעזר: “מודה למרכז השלטון המקומי על האמון, להמשיך בתפקידי כיו”ר וועדת הכספים והסכמי השכר. אמשיך לפעול לקידום האינטרסים של השלטון המקומי לרווחת התושבים”.

מרכז השלטון המקומי אשר התכנס ביום חמישי השבוע בחר בראש מועצת רמת ישי, עופר בן אליעזר, להמשיך בתפקיד יושב ראש וועדת הכספים, הסכמי השכר ורווחת העובד של המרכז. מדובר באחת מהוועדות החשובות במש”מ, אשר בין היתר עוסקת בשיפור תנאי השכר של העובדים. מתוקף תפקידו זה היה בן אליעזר שותף בקדנציה שעברה למספר הישגים במו”מ מול האוצר וההסתדרות, שהבשיל לכדי שיפור תנאי השכר והעסקה של העובדים ברשויות בכלל ושל הסייעות בפרט, וכן הישגים נוספים דוגמת תכנית “בית הספר של החופש הגדול” “חוק רישוי עסקים” “חוק תנאי תשלום” ועוד.
כמו כן, עמד בן אליעזר בראש וועדות הדרכה ותיקונים במדד הסוציואוקונומי.
מרכז השלטון המקומי הוא גוף בו מאוגדות כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל ותפקידו העיקרי של מרכז השלטון המקומי הוא לייצג את הרשויות המקומיות ולקדם את ענייניהן בפני הכנסת ומול גורמי הממשלה השונים וכן בפני מוסדות וארגונים ממלכתיים וארציים.
עופר בן אליעזר: “מודה למרכז השלטון המקומי ולידידי יו”ר המש”מ, ראש עיריית מודיעין, חיים ביבס, על האמון להמשיך בתפקידי כיו”ר וועדת הכספים והסכמי השכר ורווחת העובד. אמשיך לפעול ולקדם את האינטרסים של השלטון המקומי לרווחת התושבים”.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.