בית הספר היסודי ‘ארזים’ ברמת ישי ממשיך להוביל בנושא מוגנות ואקלים מיטבי והפעם בדמות “קלסר מוגנות”. מנהלת בית הספר, טלי אימברמן, הסבירה כי: “קלסר מוגנות הנו כלי אופרטיבי לשמירה על מוגנות התלמידים ויישום תכנית טיפוח האקלים המיטבי בבית חינוך ארזים”.  את התכנית מובילות בבית הספר שירלי מנו ושיר וקסלר.
בישיבת וועד ההורים שהתקיימה לאחרונה הוצגה תכנית טיפוח האקלים המיטבי בביה”ס הכוללת מעטפת רחבה ומענים מגוונים. במסגרת תכנית זו, נחשף תקנון חדש ומפורט אשר נכתב בהלימה לחוזר מנכ”ל. התקנון עוסק באורחות החיים בבית הספר ובהקפדה על כללי המשמעת לצד טווח תגובות אפשרי, מדורג ומידתי במקרה של הפרתן. מטרתו להנחות את כלל באי ביה”ס באשר להתנהגויות המצופות מהם.
“קלסר המוגנות” נועד לסייע לצוות החינוכי לאכוף את תקנון ביה”ס.

לכל כיתת אם בביה”ס ניתן קלסר זה ותוכנו כולל: עותק של התקנון, דף ריכוז אירועי משמעת לכל תלמיד- כל אירוע משמעתי נרשם באופן מסודר לפי תחומים (כבוד/אלימות/שמירה על פרטיות/מוגנות וכדומה).
דף חשיבה רפלקטיבית לאחר אירוע משמעת- במסגרת ניהול אירועי המשמעת ע”י הצוות החינוכי, כל תלמיד מקבל דף למילוי ובו שאלות המאפשרות לו לחשוב באופן רפלקטיבי על האירוע תוך מתן לקיחת אחריות ומציאת פתרון להתנהגות חלופית חיובית.
משימות תיקון- דפי משימות אותם התלמידים מבצעים בתום ניהול אירוע המשמעת. ישנן משימות מגוונות בתחומים שונים בהתאם לאירוע, כאשר ניתן דגש על הפקת לקחים ולמידה כתוצאה מהכנת המטלה.
ראש מועצת רמת ישי, עופר בן אליעזר, המלווה מקרוב את הפעילויות השונות ב’ארזים’ ברך את צוות בית הספר על הרצינות והמקצועיות הרבה .

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.