לאחר עשרת הדברות של פרשת יתרו באים המשפטים. אלו פרטי הדינים של אותן דברות, מעין כלל ופרט. כדברי הגמרא בסוטה (ל”ז ע”א): ‘כללות ופרטות נאמרו בסיני’. כן הדבר לעניין שבת. חז”ל (מכילתא דרבי ישמעאל) דרשו מסמיכות פרשיות השבת והמשכן בפרשת ויקהל (ל”ה א’-ג’) שפרטי הכלל: ‘לא תעשה כל מלאכה’ בדיבר השבת ביתרו (כ’ י’) – נלמדים מל”ט המלאכות שהיו במשכן. בשבתות מכאן והלאה אבאר בע”ה מעט מרעיונות והלכות השבת. על הלכות אלו נאמר במשנה בחגיגה (א’ ח’) שהן: ‘כההרים התלויים בשערה’. אולי אם נצליח להבין את אותה שערה של שבת, נוכל לקיים טוב יותר את הנכתב עליה בפרשה שלנו: ‘ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והגר’ (כ”ז י”ב). שבת שלום.

עודד קורן הוא סופר ילדים/נוער בהוצאת סטימצקי. בוגר ישיבת ההסדר במעלה אדומים.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.