• 48
    Shares

מליאת המועצה האזורית עמק המעיינות אישרה בישיבתה האחרונה את תקציב המועצה לשנת 2019 אשר יעמוד על 163,608 מיליון ₪ – גידול של 4 מיליון ₪ ביחס לתקציב 2018. כמו כן, אושר צו הארנונה לשנת 2019. שני אלה אושרו פה אחד על ידי כל הנוכחים.

תקציב המועצה לשנה הקרובה גדל בכ 4 מלש”ח והוא כולל בתוכו את כל תכניות הפיתוח והצמיחה בשלל התחומים שבהם עוסקת המועצה האזורית, כשנושא החינוך עומד בראש סדר יומה של המועצה וניתן לכך ביטוי גם בתכנית התקציבית. עוד באים לידי ביטוי בתקציב המועצה פעילות שוטפת הכוללת שירותים לתושב, צמיחה דמוגרפית, פעילות תרבות הפנאי, חקלאות, תיירות, תעסוקה ועוד תחומים הקשורים לפיתוח האזורי הכולל. תקציב המועצה נבנה בהובלת גזבר המועצה ובשיתוף עמוק עם מנהלי המחלקות.

ראש המועצה, יורם קרין אמר: “כמדי שנה התקציב השנתי מביא לידי ביטוי את העשייה הרבה בכל התחומים: חינוך, קהילה, תרבות הפנאי, שירות לתושב, תעסוקה, פיתוח וצמיחה. אני גאה בצוות המועצה על התכניות היצירתיות והעבודה הרבה המושקעת לרווחת ושמירת איכות החיים של תושבי העמק. יחד, נמשיך לפעול באחריות כדי להוביל את העמק לצמיחה משמעותית בכל תחומי החיים. יחד נמשיך לפתח את העמק, להשקיע בחינוך ובקהילות ולספק את כל השירותים למען התושבים. אני מודה לאסף ברמי, גזבר המועצה הנכנס ואנשי הכספים, ולכל מטה המועצה, על העבודה המאומצת בהכנת התקציב ועד לאישורו”.

המליאה אישרה את צו הארנונה אשר נשאר כבשנים קודמות על כנו מלבד העלייה הנדרשת של משרד הפנים של 0.32% שהיא תוספת מחויבת על פי חוק.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.