בשקט בשקט הועלה מחיר החנייה בבית חולים ‘העמק’ ב 25%.

לפני למעלה משנה הפיץ משרד הבריאות חוזר לבתי החולים ובו מובהר כי מחיר חניה ל 24 שעות בחניית בית החולים יהיה בסך 20 ש”ח בלבד. ללא הגבלה של מספר כניסות ויציאות מהמרכז הרפואי במהלך 24 שעות. אלא שבבית חולים ‘העמק’ הועלה מחיר החניה ל 25 ש”ח, תוספת של 25% מהמחיר המותר. ”זו פשוט שערורייה, מעלים מעל למותר ועוד כאילו עושים לנו טובה ומודיעים כי מדובר בחניה ל 24 שעות, עם 2 כניסות ויציאות בלבד. לא יאומן”. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה: ”

בבית חולים ‘העמק’ בעפולה העלו ב 25% את מחיר החנייה בחניית בית החולים, במקום 20 ש”ח, 25 ש”ח. ”זו פשוט שערורייה, בעבר התלוננו ש 20 ש”ח זהו סכום גבוה, הפעם הם מספרים לנו שנוסף להעלאת מחיר, שהחניה היא ל 24 שעות וכן מאפשרת 2 כניסות ויציאות. זה לא אמיתי, זו פשוט שערורייה שיש לעצור”. אומרת פזית.
כתבנו מציין כי בחודש מאי בשנת 2017 נכנסה לתוקף הצעה של משרד הבריאות בנושא נוהל הפעלת מגרשי חניה במרכזים הרפואיים הממשלתיים, שקובע מחיר מקסימום של 20 ש”ח ליום.
משרד הבריאות הוציא אז הנחייה בחוזר שהופץ לבתי החולים ושר הבריאות דאז, יעקב ליצמן, כיום סגן שר התבטא: ”הורדנו את מחירי החניה בבתי חולים, מדובר במהלך חברתי חשוב, אין כל סיבה שביקור בבית חולים יהיה כרוך בהוצאה כספית מיותרת על חניה. לא ניתן להשלים עם הפקעת מחירים שפוגעת בציבור החולים”.
על פי החוזר של משרד הבריאות עולה כי: ”שירותי החניה במרכזים הרפואיים מהווה שירות חשוב לציבור המטופלים והמבקרים. חוזר זה מפרט את הנחיית חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים הן לתכולת השירות, והן לנושא התמחור, ומנחה באופן רוחבי אל המרכזים הרפואיים הממשלתיים הכללים בסוגיה זו.
המטרה היא קביעת שיטת גבייה אחידה ועלות הוגנת המשקפת את ההיצע והביקוש למקומות חניה באזור שבו ממוקם המרכז הרפואי, תוך התחשבות בציבור הנדרש לשירותי המרכז הרפואי, והחלת מדיניות ארצית אחידה בקרב המרכזים הרפואיים הממשלתיים.
חוזר זה חל על המרכזים הרפואיים הממשלתיים הכלליים המפעילים מגרשי חניה, הן באופן ישיר והן באמצעות זכיינים.
בסעיף כללי התשלום נכתב: ככלל, התשלום עבור חניה הינו תשלום כולל עבור כל 24 שעות, משעת הכניסה, ללא הגבלה על מספר כניסות ויציאות מהמרכז הרפואי במהלך שעות אלה. מטופלים, בני משפחותיהם ומבקרים אחרים, ישלמו עבור חניית רכביהם בחניון המרכז הרפואי, פרט לחריגים כמפורט להלן. על הנהלת המרכז הרפואי להגיע להסכם עם בעלי/מפעילי מגרשי חנייה פרטיים, הסמוכים למרכזים הרפואיים או שממוקמים בשטחי המרכז הרפואי בהסדר שכירות, באשר לפטורים מתשלום, כמפורט בחוזר זה.

המחיר המקסימאלי לחניית רכב למשך 24 שעות ייקבע על ידי חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים. המחיר אשר נקבע, נכון למועד הפצת חוזר זה, הינו 20 שקלים חדשים. אין לחרוג ממחיר זה, ללא קבלת אישור מהאגף לכלכלה ופיתוח של החטיבה. מרכזים רפואיים הגובים מחירים נמוך מהמחיר המקסימאלי לעיל, חייבים באישור אגף כלכלה ופיתוח בחטיבה להעלאת המחיר. מאחר וכיום לא קיים מנגנון לקביעת מחירי חניה אחידים בחניונים פרטיים ברחבי הארץ, קיימת אפשרות שהמחיר לחניה בעיר יהיה גבוה ממחיר החניה במרכז הרפואי, דבר שעלול להביא לשימוש בחניון המרכז הרפואי שלא לבאי המרכז הרפואי. אי לכך, במקרים בהם מחיר חניה יומית במרכז הרפואי יהיה זול יותר מהמחירים הנהוגים בחניונים פרטיים סמוכים, ניתן יהיה לפנות לאגף לכלכלה ופיתוח בחטיבה, לשם קבלת אישור לחרוג מהכלל האמור בסעיף 5.2.1 ולגבות עבור השימוש בחניון המרכז הרפואי לפי שעות, או בשיטה אחרת, במטרה למנוע את ניצול החניון שלא ליעודו.
מדוברות משרד הבריאות נמסר בתגובה: ”בית החולים ‘העמק’ שייך לקופ”ח כללית ולא למשרד הבריאות, הוא אינו בית חולים ממשלתי”.


חנית בית חולים ‘העמק’.

העלייה, ההגבלה, ששונה מחוזר הבריאות ובתי החולים הממשלתיים

צילומים: נב”ס

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.