אלי ישי, פעם יו”ר ש”ס, כיום יו”ר ”ביחד”, פעם מ”מ רוה”מ, שר הפנים, היום יו”ר מפלגה שספק אם תעבור את אחוז החסימה, נבהל.

אחרי שהעז לומר את מה שכבר אסור לומר במדינת ישראל, שאבא ואמא זו משפחה, הוקע אל עמוד הקלון, הועלה על המוקר, החוויר כסיד וחזר בו.

לא הוא כתב את הפרסום הזה, דבריו הוצאו מהקשרם ושלל תירוצים . אלי ישי לא העניין, אלא העיקרון.

איך יתכן שבמדינת ישראל הדמוקרטיה סלקטיבית, רק לצד אחד מותר להביע דעתו, מדוע לרב יגאל לוינשטיין ואלי ישי אסור לומר את מה שתורת ישראל אומרת?

מדוע הם מיד מקוטלגים כבורים, חשוכים, נבערים ופרימיטיביים על ידי הנאורים. חופש ביטוי? לכולם, לחשוב עדיין מותר במדינת ישראל, להתווכח, להתדיין, לקיים שיח וכן, אפילו לחלוק מותר עדיין בשנת 2019, יותר מחשוב שהשיח יתקיים.

זכותה של אישה להינשא לאשה, זכותו של איש להינשא לאיש, אך גם זכותו של איש להינשא לאישה. מדוע אבא ואמא הם משפחה זה לא לגיטימי ואבא ואבא זו משפחה? כל אחד רשאי לבחור את אורחות חייו, לפי השקפת עולמו, לפי רצונותיו, לאלה כמו לאלה יש מקום במנעד החברתי בישראל, ברם, אסור לסכור את פיהם של החושבים אחרת, זכותו של הרב לוינשטיין לומר את דעתו מבלי להיבהל, והוא לא נבהל, זכותו של אלי ישי לומר את דעתו מבלי להיבהל, הוא דווקא נבהל.

כמו זכותם של אסי עזר, הראל סקעת, גל אוחובסקי ונדב אבקסיס לומר דעתם.

אלי ישי אל תיבהל, זכותך לממש את השקפתך בדיוק כמו כל אחד אחר.

ישי, מה נבהלת? הזכות לחיות באופן שבחרת, מבלי לסתום פיות ולחיו חופש ביטוי סלקטיבי. צילום: ויקיפדיה

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.