24 חודשי מאסר, מתוכם 6 חודשי מאסר בפועל, 18 חודשי מאסר על תנאי ופסילת רישיון למשך שנה, זהו העונש שנגזר בבית המשפט המחוזי על תושב האזור.

לנאשם יחד עם עוד שמונה אחרים, הוגש כתב אישום בגין רכישת סמים מסוג חשיש במשקל העולה על 32 ק”ג והעברתו לאחרים. יצוין כי בכתב האישום המקורי יוחסו לנאשם עבירות של סחר בסם מסוכן, החזקתו, קשירת קשר לביצוע פשע. הנאשם כפר במיוחס לו במסגרת הסדר טיעון. הנאשם לוחם מוערך בעבר בצה”ל, סיים לימודי מכינה משפטים, עבד כמאבטח וללא הרשעות קודמות. הנאשם בן להורים גרושים מאז היותו בן שנתיים, הביע חרטה וצער ושלל שימוש בסמים או עבריינות אחרת. מתסקיר שירות המבחן עולה כי הנאשם עבר הליך של הפקת לקחים אלא שהתסקיר שנשען על עברו של הנאשם לא עולה בקנה אחד עם עבודת האבטחה, שהייתה אבטחת עבריינים של משפחת פשע, אורח חייו היה עברייני כולל רכב מפואר ונהג, וכי החרטה הינה מן השפה ולחוץ.

השופט כתב בגזר דינו: ”אודה, קשתה עלי גזירת הדין בתיק זה. ענישה אינה מדע מדויק, כל נאשם לעולמו ולנסיבותיו ויש לבחון כל נאשם ונאשם לאור העבירות אותן ביצע, מכלול הנסיבות הנוגעות לרקע ממנו צמח, כאשר יש מחד להניח על כפות המאזנים את גורם ההרתעה מתוך גזירה לאינטרס הציבורי ומאידך, את סיכויי השיקום של העבריין. פריצת מעגל עברייני וחזרה לתלם נורמטיבי אינה עניין קל ולצערנו עבריינים שהורשעו בדין ודינם נגזר, חוזרים לא פעם לעולם הפשע והשאלה כמובן הנה באשר לנאשם שבפני, האם אכן מדובר בפריצת מעגל כדי נטישת המעגל העברייני. העבירות אותן ביצע הנאשם חמורות ביותר ומסכים אני עם ב”כ המאשימה וכפי הפסיקה לא פעם, כי גם בסם מסוג חשיש טמונה מסוכנות לחברה. לא מדובר בנזקים שגורם הסם בלבד לנזקים לו, אלא גם בגורמים שמובילים את צרכני הסם לביצוע עבירות כדי להשיגו, מדובר במעגל של רוע ורשעות בו כרוך הסם, הגורם גם לעבירות אחרות, זאת כאשר הסם עצמו מוביל ככזה לא פעם לסמים אחרים, המכונים קשים יותר. כאן, בוצעו העבירות בעבור בצע כסף והפתרון לכך הוא בדרך כלל ענישה מכאיבה הן להרתעת העבריין, מבצע העבירה, הן להרתעת עבריינים פוטנציאליים ולגדיעת שרשרת הסם. בצדק מציינת ב”כ המאשימה את הפיתוי הטמון בסם כדי התעשרות קלה וזאת על חשבון עולמם של אחרים. מנגד, לא ניתן להתעלם מכך שמדובר באדם צעיר ביותר, ללא הרשעות קודמות, זו לא מעידתו הראשונה, היה במעצר כחודשיים ולאחר מכן תקופה ניכרת במעצר בית הן מלא והן חלקי. הנאשם, סיים מכינה ללימודי משפטים ומתעתד ללמוד לקראת פתיחת שנת הלימודים באוקטובר שנה זו. סיים שירות צבאי מלא, גם אם לא התעלמתי מכך שעבר מסלולים מלוחם, ככל הנראה, לאיש מנהלה, הרי לא ניתן להתעלם משירותו הצבאי ככזה ומהערכות מפקדיו וגם בשים לב לנשוא ההתנהגות המצוין.
מסכים אני עם ב”כ המאשימה כי תסקיר שירות המבחן ככזה לא מעמיק ואינו עונה לנדרש. התסקיר בנוי אכן מדברי הנאשם ככאלה, חובה על קצינת המבחן לברור, לבחון ולבדוק את הנאמר לה, מה גם שבצדק מציינת כאן ב”כ המאשימה שחלק מהדברים שאמר הנאשם לאוזני קצינת המבחן, נסתרו בעת חקירתו, ועולים מפרוטוקול ביהמ”ש. הנאשם, כזכותו בדין כאמור, כפר במיוחס לו ועד למעשה כמעט תום שלב הראיות, השלב בו הגיעו הצדדים להסדר טיעון. לא ניתן להתעלם מהעובדה שבהסדר הטיעון נמחקה הוראת החיקוק בדבר סחר בסמים, אשר יוחסה לנאשם. בעל תשובה, בכל שלב בעל תשובה הוא ואינני מקבל את הנטען על ידי ב”כ המאשימה כי אין מקום להתחשב בהודאת הנאשם, גם אם יש להתייחס כמובן לשלב בו הודה. כך גם כך, אינני מקבל את הנטען באשר לנשוא האחידות בענישה, בוודאי כאשר היא נוגעת לנאשמים האחרים בתיק זה. אכן, אני רואה לציין קביעת גזירה שווה בעונש אינה מכניזם אוטומטי לגזירת דין אך מצווים אנו על אחידות בענישה, אלא אם כן בפנינו גורם מנתק משמעותי אשר יש בו כדי לייחד לנאשם עונש קיצוני אחד אם לחומרה ואם לקולה. גם כך, בנסיבות רגילות, מקומו של הנאשם שבפני לריצוי מאסר מאחורי סורג ובריח הלכה למעשה. גם לאחר שסקרתי את כל היסודות לקולה בעניינו של הנאשם, לנגד עיני תפקידו של הנאשם במסכת הכוללת של ההתרחשות העבריינית נשוא כתב האישום בו הואשמו תשעת הנאשמים כמבואר לעיל, אני רואה לציין ובגזר הדין כאן, הקביעה לפיה הנאשם בחר לשקר בעת עדותו בבית המשפט. עם זאת, בסופו של יום, ראיתי להעדיף בעניינו של הנאשם את השיקול השיקומי של השיקום ההרתעתי, ומתוך כך ששוכנעתי שבכוחו לפרוץ מהמעגל העברייני לזה הנורמטיבי. גם אם אתעלם מהדלות של תסקיר המבחן, הרי הודאת הנאשם גם בשלב בו הודה, בעינה עומדת, לא ניתן להתעלם מהעובדה כמצוין לעיל שבהסדר הטיעון נמחקה הוראת חיקוק לפיה יוחסה לנאשם עבירה חמורה של סחר בסמים, העובדה שמדובר בנאשם צעיר ללא הרשעות קודמות אשר נטל אחריות, היה במעצר כחודשיים ובמעצר בית מלא וחלקי כשנתיים ימים ואשר הוכיח במעשים מן הכח אל הפועל כי אכן פניו לפרוץ מהמעגל העברייני למישור הנורמטיבי. בשקילת האינטרס הציבורי קיים לא רק הגורם של ההרתעה אלא גם גורם השיקום ככזה. אמנם צווינו בנושא הרתעה למען ”ישמעו ויראו” אך אין בהרתעה תכלית לעצמה, השאלה הנה כאשר אנו דנים בעבריין הספציפי, מה יחזירו למעגל הנורמטיבי. בתיקונו של העבריין יש לראות את מטרת החוק והמטרות האחרות המשניות, הגורם העיקרי הינו זה הרפורמטיבי דווקא ולא העונשי. גורמים אשר קובעים אם עבריין פורץ את המעגל העברייני הנם גורמים אישיים וכאן הם נוטים לטובת הנאשם”. קבעה השופטת.


השופטת נתנה לו הזדמנות נוספת. צילום: אילוסטרציה

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.