השבוע התקיים דיון בבית המשפט העליון (בפני הרכב השופטים ברק-ארז, קרא וגרוסקופף), שעניינו ערעור שהגישה המדינה בעניין רישום תלמידים מבית רימון מהגליל התחתון.

נזכיר כי בשעתו ביקשו הורים ל-13 תלמידים להעבירם מבית הספר “יד ששון” בקיבוץ לביא בגליל תחתון, לישיבת “תקות יעקב” שבעמק יזרעאל. מועצה אזורית גליל תחתון דחתה בקשתם ובערעורם למנהלת המחוז, ד”ר אורנה שמחון, לאחר שבחנה את הבקשות ואת הנימוקים שצורפו לכל בקשה, אישרה בקשת 2 תלמידים ודחתה את השאר.

ראוי לציין כי הבקשות הוגשו ימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים ולא בתקופה הקבועה בתקנות. ההורים בחרו להפר חוק ולא לשלוח את ילדיהם לבית הספר, להמתין לבחירות לרשויות המקומיות ולממש הבטחה שניתנה להם ע”י מועמדים לראשות המועצה, כי יאשרו את העברת ילדיהם לאחר הבחירות.
לאחר כניסת ראש המועצה הנבחר לתפקידו, בחרו להגיש עתירה נגד משרד החינוך לבית המשפט לעניינים מנהליים. עתירתם התקבלה וכאמור, ביום ראשון בוטלה ע”י בית המשפט העליון.

נקדים ונאמר, שבסיום הדיון ניתן באולם פסק דין שקיבל את ערעור המדינה וביטל את פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת, על הנמקותיו.

נציג פרקליטות המדינה עמד על ההתנהלות החמורה והפסולה של קבוצת ההורים, ובראשה עשיית הדין העצמית הבוטה ואי-ניקיון הכפיים שבו הייתה כרוכה הגשת העתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים, וכן על הפגמים שנפלו בהתנהלותה של הרשות המקומית בעניין.

לצד זאת, ציין נציג הפרקליטות את עמדת משרד החינוך, כי לפנים משורת הדין, ומתוך ראיית טובת הילדים – שהוריהם לא שלחו אותם לבית הספר במשך מספר חודשים ושבהמשך לפסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים כבר החלו ללמוד בבית הספר החדש – המדינה אינה עומדת על החזרתם של התלמידים (שמספרם צומצם בינתיים לשישה) לבית הספר הקודם.

בית המשפט עמד על התנהלותם החמורה והפסולה של ההורים, שעשו דין לעצמם ואף לא הגישו עתירה במשך מספר חודשים, ועל החומרה הרבה שהוא רואה בהתנהלותם ושלא ניתן לתת גושפנקה להתנהלות כזו, תוך שבית המשפט מציין שבמקרה זה מדובר בהתנהגות מקוממת שהצדיקה את דחיית העתירה המינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים כבר על הסף, נוכח אי ניקיון הכפיים של ההורים ועשיית דין לעצמם.

בית המשפט עמד על כך שיש בהתנהגות זו של ההורים כדי לפגוע בטובת הילדים עצמם.
יצוין גם כי במהלך הדיון, ציין אחד משני באי-כוח המשיבים, שהוא גם אביו של אחד הילדים, שהוא מתנצל ושלא היה חוזר על התנהגות זו שוב.

בית המשפט הציע להורים להסכים לקבלת הערעור. עורכת הדין שייצגה את ההורים הודיעה כי הם מקבלים את הצעת בית המשפט.

ד”ר אורנה שמחון הגיבה כי החלטת בית המשפט העליון חשובה מאין כמוה ושבמקרה הזה המדינה ראתה חשיבות וצורך להגשת הערעור, בשל ההשלכות שלו מבחינת ההתנהלות – הן של הורים, הן של רשויות מקומיות והן של בתי משפט שלפתחם יגיעו מקרים מהסוג הזה.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.