• 48
    Shares

נציגי משרד הביטחון חשפו בישיבה השנתית עם ראש העיר את נתוני הגיוס של צעירי מגדל העמק מהם עולה כי לצד עלייה בנתוני הגיוס העירוניים באופן כללי, נרשמה קפיצה של בני הנוער היוצאים לעתודה אקדמית, פי שלושה מהממוצע הארצי.

המפגש השנתי של חשיפת נתוני הגיוס השנתיים של צה”ל בהשתתפות ראש העיר אלי ברדה, אילנית לאור מנהלת מחלקת הכנה לצה”ל באזור צפון במשרד הביטחון, חגי הרצל ראש תחום שנת שירות וסמינרים במשרד הביטחון, ריקי גינו מפקדת לשכת גיוס טבריה וצוותה עדן ריחן ורון בן חיים, רבקה פורמן מעוז מפקחת רשותית ונאוה רפאלי רפרנטית הכנה לצה”ל במנהל חברה ונוער במשרד החינוך, המפקחת המתכללת עירית מלמד, ראש מינהל חינוך מלי אליגוב, מנהל בית הספר “אורט רוגוזין” דודי גריסרו, מנהלת “אורט פסגות” רבקה אלימלך ורכזת הכנה לצה”ל בית ספרית ספיר עברון, מנהלת קידום נוער שירן מזרחי, מנהל אגף הנוער משה פרץ ומנהלת מרכז הכנה לצה”ל עירוני שחר שאול וכן חיילות פרק משימה המשרתות בעיר.

מהנתונים שהוצגו עולה בין היתר כי קיימת עליה בנתוני הגיוס בקרב גברים ונשים ברמה העירונית, כמו כן ישנה מגמה של שיפור בקרב מיועדים לשירות ביטחון היוצאים ללחימה לצד עליה בקרב בני הנוער שיוצאים לעתודה אקדמית, כך גם למקצועות טכניים. בנוסף, מהנתונים עולה כי מזה שלוש שנים ישנה עליה מתמדת באחוז הגברים והנשים שיוצאים למכינות ושנות שירות. מדובר בנתון משמח מאוד שכן מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית חרטו על דגלן לקדם תחום זה ולהוציא מספר רב יותר של בני הנוער למכינות ושנות שירות מתוך אמונה שתהליך זה משפיע ומעצב את זהותו של הנער הן כחייל והן כאזרח.

תחום נוסף שברשות שמים עליו דגש הוא הצהרת דת של נערות שאינן לומדות במערכת החינוך הדתית ולכוון אותן לשרות משמעותי בצה”ל, צה”ל בסיוע של עמותת אלומה מציעים לבנות הדתיות המבקשות להתגייס, לווי לפני ותוך כדי שרות וכן מסלולים ייחודיים המאפשרים להן המשך שמירה על אורח חיים דתי.

נתונים משמחים נוספים נרשמו בבית הספר “אורט רוגוזין” התיכון המקיף היחיד בעיר בו נרשם בשנה החולפת אחוז מתגייסים בקרב גברים גבוה מאוד העומד על 91.2% וכן עלייה באחוז הגיוס בקרב בנות ב-9% אחוזים מהשנה עד לשיעור של 92.1%.
ראש העיר, אלי ברדה, ששם דגש רב על העשייה בתחום ההכנה לשרות קרבי ומשמעותי, הנחה לבנות תוכנית עירונית במטרה להעלות את שיעור היוצאים לתפקידי פיקוד וקצונה בקרב תושבי העיר. השיפור בנתונים הינו תוצאה של שיתוף פעולה של בתי הספר ויחידת קידום נוער עם תוכנית ההכנה לצה”ל של מציע משרד החינוך, משרד הביטחון (סדנאות לקראת גיוס, יום “בעקבות לוחמים” ועוד) ופעילות חיילי פרק המשימה בעיר. כמו כן ביקש ראש העיר להדק את שיתוף הפעולה והמעורבות של לשכת גיוס טבריה באמצעות צו בצוותא.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.