בימים אלה נפתח קורס ‘נאמני בטיחות בעבודה’ בפיקוח משרד העבודה והרווחה, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
קורס נאמני בטיחות הוא קורס המכשיר עובדים מקצועיים במפעלים וחברות לשמש כנאמני בטיחות וכחברי ועדת הבטיחות המוקמות במפעלים שבהם מועסקים מעל 25 עובדים. צורך זה בוועדות בטיחות אינו מגיע כהמלצה למפעלים, זאת חובה חקוקה שעל מקומות העבודה לאכוף ולבצע אותה.
יצוין עוד כי נאמני הבטיחות הינם הזרוע הביצועית של ועדת הבטיחות וממונה הבטיחות. עליהם להדריך את העובדים בכל נושאי הבטיחות, לייעץ ולשפר בתחום הבטיחות והגהות. זהו תפקיד בעל אחריות רבה, תפקיד אשר עשוי לחסוך מקרי פציעה , מוות ונזקים כלכליים.
בין מטרות הקורס הקניית ידע בסיסי בנושאי בטיחות, על מנת שהעובד יוכל לעמוד בתנאי הבטיחות והגהות במפעל על מנת לפעול לשיפורם, להכשיר את המשתתף כנאמן בטיחות שיוכל להפיץ ידע בסיסי בתחום הבטיחות וגהות בין חבריו לעבודה.
הקורס מיועד לסגל מקצועי ולעובדים במפעל המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום הבטיחות ולתת להם כלים לשמש כמוקד ידע, הן בסיועם לממונה הבטיחות והן כחברי ועדת הבטיחות.
היקף הקורס: 3 מפגשים, 8 שעות כל מפגש, סה”כ 24 שעות.
בקורס יילמדו נושאים מגוונים ובהם:
פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו ומנהל הבטיחות. בעלי תפקידים בבטיחות ובארגון: ועדת הבטיחות ותפקיד ממונה על הבטיחות. ציון מגן אישי. עבודה בגובה, משטחי עבודה. סיכוני חשמל וכלים מסלסלים. גהות תעסוקתית (לרבות ארגונומיה). כלים טעוני בדיקה. חומרים מסוכנים, עקרונות הגנת מכונות. גורמי תאונות והגורם האנושי. סיכוני אש. חוק החשמל ותקנותיו – רישוי חשמלאי. כלים טעוני בדיקה (חשמל ומכונות). סוגי מיגון מכונות. מקום מוקף. ניהול סיכוני בטיחות במקום העבודה. סקר מפגעים. דרכי גישה ומילוט. טיפול באירוע חירום.

רינת ויסבאום : קורס נאמני בטיחות נדרש מאד בתעשייה צילום: אלבום פרטי

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.