ממשיכים במאבק בתאונות הבנייה: משרד העבודה והרווחה יפרסם לציבור רשימת צווי בטיחות שניתנו לקבלנים רשלנים בשנים האחרונות.

שר העבודה והרווחה חיים כץ יזם מהלך נוסף למאבק בתאונות הבנייה ולהגברת השקיפות באשר למצב הבטיחות באתרי הבנייה וסיכם עם משרד המשפטים על פרסום צווי בטיחות שניתנו לקבלנים רשלניים בחמש השנים האחרונות.

המשרד מפרסם רשימה פתוחה לעיון הציבור של כ-700 צווי בטיחות שהוטלו במהלך 5 השנים 2016-2012 בעקבות הפרות בטיחות בולטות כגון, אי מינוי מנהל עבודה, שימוש במכונת הרמה ללא תסקיר בדיקה, עבודה בקרבת קווי חשמל, ליקויי בטיחות בלוח חשמל, ליקויים רבים, אי הודעה על פעולת בניה, ליקויים בהבטחת אי התמוטטות צדי חפירה שעומקה עולה על 1.20 מטר, העסקת נער בעבודה בגובה, אי גידור /גידור לא תקין (כדוגמת פתח ברצפה שאינו מגודר, משטחי עבודה וכיו”ב). בכך ייושם באופן מיטבי עיקרון השקיפות.

בשנה האחרונה, פועל משרד העבודה והרווחה להגברת השקיפות ולהרחבת יריעת הפרסום של צווי בטיחות שהוטלו על קבלנים בתקופה 2016-2012, זאת משום שהדבר מקנה תיעוד על היסטוריית השקעת הקבלנים בבטיחות ותרבות בטיחות בעייתית הנהוגה בחברות אלה במשך שנים.


מהלך זה זכה באחרונה לאישור ממשרד המשפטים, בכפוף לגיבוש קריטריונים לפרסום צווים שניתנו לקבלן, מקום בו ניתנו צווים מרובים לקבלן, שמהם ניתן ללמוד על התנהלות בעייתית נמשכת מטעמו ולא על מעידה חד פעמית. אישור זה מספק פתרון לדרישה החוקית למהלך פנייה נרחב לקבלת אישור פרסום המידע מאלפי קבלנים.

שר העבודה והרווחה, חיים כץ אמר: “המהלך להגברת השקיפות מצטרף לשורה של מהלכים שעשינו בשנה האחרונה למאבק במכת תאונות העבודה בענף הבנייה בישראל שגורמת למותם של עשרות עובדים ופציעתם של אלפים נוספים ומביאה להוצאה ממשלתית מיותרת של מיליארדי שקלים בשנה ולפגיעה בחוסנו של המשק. הקבלנים צריכים לקחת אחריות ולשפר את תנאי הבטיחות ולשמור על חיי אדם, כדי לעצור אחת ולתמיד את הקטל באתרי הבנייה”.

ביוזמת שר העבודה והרווחה חיים כץ, הוגברה האכיפה ומתחילת השנה נכנס לתוקפו הצו להגברת אכיפה בבטיחות בעבודה שפירושו עיצומים אישיים על קבלנים רשלניים בגובה של עשרות אלפי ₪ בגין כל עבירה באתר בנייה. כוונת העיצום היא למעשה קנס כספי בהליך מינהלי (לא פלילי), במסגרתו חלק מההפרות (אם נעברו בפעם הראשונה) מתורגמות להתראות. אם הקבלן מפר אותן בשנית יושת עליו כפל קנס.

בסיכום החודש הראשון לכניסתו של צו להגברת האכיפה, מפקחי הבטיחות ביקרו מדי יום בעשרות אתרים ובסה”כ ביותר מ- 700 אתרי בנייה. בפועל הוטלו יותר כ- 660 עיצומים בסכום כולל של כ- 19 מיליון ₪. הדגש שניתן לפעילות האכיפה היא על ההפרות הבולטות והמסוכנות ביותר: מניעת נפילה מגובה וניהול בטיחות באתר. בחודש הקרוב יפורסם סיכום מתן עיצומים לקבלנים רשלניים לרבעון הראשון של שנת 2018.
בחודשיים האחרונים מינהל הבטיחות שבמשרד העבודה והרווחה הכשיר מפקחי בטיחות בבנייה נוספים, שמהווים מכפיל כוח במאבק בתאונות הבנייה. מדובר בצעד ראשון בהליכי גיוס כוח אדם שהמשרד מוציא לדרך בימים אלו, הגדלת כוח המשימה יאפשר למשרד לייעל את פעולות האכיפה והפיקוח באתרי הבנייה.
לצד יצירת כלי הרתעה אפקטיבי ויעיל, שר העבודה והרווחה חיים כץ הביא להסכם חסר תקדים, לפיו מפקחי בטיחות בענף הבנייה יקבלו תוספת שכר של 3,500 ש”ח בחודש והשכר למפקח ינוע בין 10,350 ₪ בחודש לכ- 18 אלף ₪, ובנוסף הוקצו כלי רכב למפקחים, שעד כה נדרשו לנסוע ברכבם הפרטי או בתחבורה ציבורית כדי להגיע לאתר בנייה בו דווח על הפרת בטיחות, ומעתה כל מפקח יעבוד קרוב לאזור מגוריו כדי להיות זמין לאתרי הבנייה שבפיקוחו ושדרוג תנאי ההעסקה יסייעו בשמירה וגיוס של כוח אדם איכותי.

יחד עם עבודת הפיקוח, נעשית בשטח גם עבודת הסברה מקיפה. מדריכי המוסד לבטיחות וגיהות ביצעו מאות ביקורים באתרי הבנייה ברחבי הארץ. בביקורים הללו ניתנים לקבלנים ולעובדים דגשים ספציפיים הנוגעים לסעיפי צו העיצומים. בנוסף, מחולקות לקבלנים ולעובדים ערכות הדרכה והסברה בשפות: עברית, ערבית, מנדרינית ועוד. כמו כן נתלים שלטים באתרים השונים בנושא בטיחות בעבודה בשפות שונות. המדריכים מחלקים כ- 3,000 אפודי מגן זוהרים לפועלי הבניין בחינם ובכל בוקר נשלחים ליותר מ- 2,000 קבלנים הודעות טקסט הקוראות לקבלנים לשמור על חיי אדם באתרי הבנייה.

השר חיים כץ. מקום לדאגה צילום: ויקיפדיה

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.