• 48
    Shares

למען הגרים, רבה של עפולה קורא לפתוח את הלבבות והבתים

רבה הראשי של עפולה, הרב שמואל דוד, אשר ידוע כמי שמקרב את הגרים לעם היהודי, יצא בתזכורת: ”לכל דור יש מצווה המיוחדת לו. בפרט בדורות הגאולה. בדורות הראשונים של הגאולה המצווה הייתה לעלות לארץ ולהתיישב בה”.

“עם הקמת המדינה המצוות היו: עלייה וקליטת עלייה (פיסית ורוחנית). אחר כך ישיבות נקים בכל מקום, בעיר ובכפר. בדור האחרון – קליטת עולי יהודי חבר העמים ואתיופיה, וגיור כל הנספחים. ידענו ולא קלטנו” אומר הרב דוד בנחרצות ומוסיף: ”כאשר ביקשנו כי יתקיים ביהודי חבר העמים ‘שלח את עמי’ ידענו כי לרבים מהם בני זוג שאינם יהודים, והם לא יעלו זה בלא זה. ידענו שיש בהם לא מעט ילדים של אבות יהודים ואמהות נכריות, והם אינם יהודים על פי ההלכה, והאב לא יבוא ללא אשתו וילדיו”.

הרב אומר: “ידענו כי אנו שואפים לעליית כל היהודים, אף אם יביאו בעקבותיהם את בני משפחתם הנכרים. אולם לא קלטנו כי עלינו להתכונן. להתכונן ולהקים להם בתי ספר דתיים עם מורים שיודעים מעט רוסית, אפילו בסיסית, כדי לתת להם תחושה טובה, ולמשוך אותם כך ליהדות. להתכונן להקים בית ספר עם מצוינות במדעי הטבע לצד לימודי יהדות. להתכונן בתחום הגיור, לברר את ההלכה איך מגיירים אלפים בתקופה קצרה, וללמוד עד כמה ניתן להקל ולגייר גם בלי קיום מצוות מלא בפועל. עד היום אין בזה משנה סדורה. להתכונן ולהכין משפחות שיסכימו להוות משפחה מאמצת.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.