הרב הראשי לעפולה, ציוני ופטריוט, מבהיר

לרבה הראשי של עפולה, הרב שמואל דוד, יש תפיסת עולם ציונית, הוא לא מבין את מי שאינם אומרים הלל ביום העצמאות. במאמר שפרסם, כותב הרב דוד באופן ברור וחד: ”גילוח בספירת העומר לכבוד שבת ולכבוד יום העצמאות: המנהג שלא להסתפר בימי ספירת העומר התפשט גם לגילוח, כי גם לעניין מנהגי האבלות, לפי רוב הפוסקים גילוח ותספורת דומים. אבל, לא יעלה על הדעת שלא להתגלח לכבוד שבת או לכבוד יום העצמאות. וכי כבוד השבת פחות בעניינו ממנהג שלא להתגלח?!”

תוהה הרב דוד ומוסיף: ”וכן ברור כי שמחת יום העצמאות מבטלת את מנהגי האבלות של ספירת העומר. וכי שירה וריקודים ותזמורת מותר, ותספורת אסור?! גם מי שחושב שאין ביום זה שמחה מספקת על מנת לומר הלל, הוא צריך להיות ישר מספיק עם עצמו לפחות שלא לומר תחנון. וכי ביום העצמאות נופל מט”ו באב, ט”ו בשבט ושאר ימים שאף אחד מאיתנו אינו מרגיש בהם שמחה, ואין אומרים בהם תחנון?! האם התפילה נופלת משהו משמחת בר מצווה או חתן שאין אנו מכירים והוא מתפלל בבית הכנסת וכולם אינם אומרים תחנון, אף שאין להם כל שמחה?!

על פי כל הפוסקים של הדורות שעברו, האומר תחנון ביום זה עובר איסור מן התורה. האם אין לחוש לכל הפחות, לספק, ולהימנע מלומר תחנון? פרט לכך שכיר המקבל חופשה ביום זה מחמת שהוא יום חג האומר תחנון ומצהיר בכך שאין זה יום חג עבורו, ידע שהוא גזלן, ויחפש דרך להחזיר למעבידו את יום העבודה? עד כדי כך הרב דוד מגייס את הרב אריאל לוין, רב האסירים ומספר כי הרב היה רוקד עם בני הנוער ברחוב בליל יום העצמאות. שאלו אותו על כך, והוא השיב: ”לאחר יום של דמעות ומבול של צרות בשואה, זוכים אנו לראות את ילדי ישראל רוקדים ומאושרים. הלא אפילו רק על כך אנו חייבים לשבח ולהלל את השם, שזכינו לשמוח מחדש”.

חגיגות העצמאות ותפילת ההלל צילום: ויקיפדיה

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.