בעקבות חוק שירות לאומי החדשה שעבר בכנסת האחרונה נדרשו כלל הארגונים לבקש מחדש אישור להמשיך.

השר סרב לאשר לארגוני השמאל הקיצוני ביניהם אמנסטי והטלוויזיה החברתית

כזכור בשנים האחרונות עלה הנשוא של שירות לאומי בארגוני שמאל קיצוני ביניהם בצלם אמנסטי והטלוויזיה החברתית וכן ארגוני שמאל קיצוני נופים.

בעבר פסל השר אורי אריאל מספר פעמים שירות לאומי מארגוני שמאל אלו אולם באופן עקבי התערבה המשנה ליועמ”ש הגברת דינה זילבר וקבעה שלא ניתן לשלול שירות לאומי מארגונים אפילו שהם קוראים לרם או לסרבנות.

ככל שישנו טענה שארגונים אלו עוברים עבירה פלילית על רשות השירות הלאומי לפנות למשטרת ישראל נטען.

בעקבות כך נחקק חוק השירות הלאומי ב2017 החוק קובע שארגונים אשר מקבלים מימון מחו”ל או מוגדרים כארגוני זכויות אדם אישור שירות לאומי יינתן להם אך ורק באישור השר ולשר תהיה האפשרות למנוע מהם אישור זה.

ואכן במענה לפנייתו של עו”ד מיכאל ליטווק יועמ”ש בצלמו אשר מלווה את המאבק שנים רבות ופנה לברר האם אושר לארגונים אלו תקני שירות לאומי נמסר על ידי יועמ”ש של רשות הישרות הלאומי שלארגונים אלו לא אושר תקני שירו לאומי.

יודגש בניגוד לעבר במקרה זה לא יכולה להתערב המשנה ליועמ”ש שכן החוק סמיך מפורשת את השר לשלול לארגונים אלו שירות לאומי.

עו”ד מיכאל ליטווק מסר אני מברך על החלטת הרשות. בכך תם פרק בסאגה המוזרה והמצחיקה שבה בני שירות לאומי פעלו לעידוד החרם והסרבנות נגד מדינת ישראל או סתם לחתור תחת מדינת ישראל.

אמשיך לפעול למען חיזוק השירות הלאומי למען אזרחי ישראל ולא בעד הסתה שנאה חרם והסתה וסרבנות. שירות לאומי ולא לאומני .

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.