מאה שנים לאחר התכנון הרעיוני של קאופמן, מקדמת מוא”ז הגלבוע תכנית מתאר לגבעת הקיבוצים- עין חרוד איחוד, עין חרוד מאוחד, ותל יוסף

בימים אלה מקדמת מוא”ז הגלבוע מגוון תכנית פיתוח להרחבת הישובים והעצמתם, כביטוי לטיפוח מגמות הצמיחה הדמוגרפית, לצד פיתוח מנופים כלכלים וחברתיים. חלק מהותי מהתכניות הללו, קיבל השבוע ביטוי משמעותי, במסגרת שיתוף הציבור בתכנית מתאר “לגבעת הקיבוצים”. זוהי תכנית כוללנית המבקשת לתת ביטוי תכנוני לגוש ישובים שלם- מקבץ של שלושה קיבוצים הכוללים שטחי ציבור מרחביים, משרדי המועצה וכן שטחי תעסוקה ותעשיה נרחבים, מגבעת קומי בצפון ועד לנחל חרוד בדרום. במסגרת תכנון אשכול הישובים, באים לביטוי מוטיבים משותפים להעצמת חיי התושבים, כמו מרכז שירותים ומסחר, מרפאה אזורית, ובמקביל מוטיבים המבקשים לשמר את נכסי העבר, כמו “שדרת התיירות”, אשר מעבר לביסוס המורשת, גם ייצרו אופק עתידי.

מוא”ז הגלבוע, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, מבקשת באמצעות תכנית המתאר לתכנן שטח העומד על כ-7000 דונם, ובעל משמעות היסטורית אדירה, הכולל את ראשית הקמת “הקיבוץ הגדול” ומרחב חידוש ההתיישבות הציונית לפני כמעט 100 שנים. כבר אז נעשה תכנון רעיוני ע”י ה”מתכנן” של המרחב הכפרי, ריכרד קאופמן. מדובר בבחינה מקיפה של מגוון תחומים כגון-חינוך, תעסוקה, שרותי ציבור, תחבורה, תיירות ועוד. התכנית תקבע מדיניות תכנונית ותתייחס להיבטים כמו: אזורי מגורים חדשים וקיימים, אופיים ומיקומם של שימושים ואזורי תעסוקה, דגם הפיתוח של הדרכים והצירים, והאזור הציבורי שבין הישובים ועוד.

עובד נור, ראש המועצה: “אנחנו בוחרים ליצר חזון, וביחד עם הציבור, לנהל תהליכים תכנונים העושים איזון ראוי בין פיתוח וצמיחה ובין שמירה על העבר, עם מרקמים של סביבה. תכנית המתאר הזו תקבע במידה רבה את דגם הפיתוח של יישובי הגבעה בעשורים הקרובים. לאזור זה חשיבות היסטורית ברמה הלאומית- ראשית ההתיישבות הציונית בעמק חרוד והקמת “הקבוצה הגדולה”, ומכאן החשיבות הרבה ביצירת מסגרת תכנונית לפיתוח האזור כולו”.

תכנית המתאר מבקשת ליצור רצף תכנוני עד שנת 2048, אך היא גם מתייחסת להיבטים תכנונים עכשוויים כאשר לפיה יקודמו בטווח הקצר, תכנונם של כ-50 יח’ דיור לכל קיבוץ, ובסה”כ למעלה מ-150 יח’ דיור אשר יהוו מענה מידי להיבטי הצמיחה הדמוגרפית של שני קיבוצי עין-חרוד ותל יוסף. לכנס הציבור הראשון השבוע (יום ה’, באולם שבמשכן לאומנות), הגיעו עשרות תושבים, מקרב שלושת הקיבוצים, דבר המהווה שיקוף להיענות הרבה לסקר שנעשה בקרב ציבור זה, שביטא את השקפותיהם השונות.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.