במהלך ארבעת החודשים האחרונים, אגף ההנדסה במועצה, על כל מחלקותיו, עסוק בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים הקרובה

הפעילויות השונות התמקדו במגוון רחב של תחומי הנדסה, החל מבנייה ושיפוץ מבנים ועד טיפול בנושאי בטיחות ונגישות, כמתחייב בחוזר מנכ”ל משרד החינוך. העבודות מתואמות עם אגף החינוך, מחלקת הגנים ומנהלי מוסדות החינוך.

הפרויקטים המרכזיים שטופלו; הקמת תשע כיתות יבילות במוסדות החינוך; שתי כיתות בויצ”ו נהלל, כיתה בביה”ס הדמוקרטי, שתי כיתות בביה”ס וולדורף הרדוף, שתי כיתות בביה”ס העמק המערבי, כיתה בביה”ס יחד בגבעת אלה וכיתה בביה”ס ביבניאל, שתשמש עבור ילדי עין דור וגזית, בהשקעה כוללת של כ- 750 אלף ₪ .

בוצע שיפוץ עומק בכיתות י”ב בביה”ס העמק המערבי והושלמו תשתיות תקשורת וכריזה בכל מתחם בית הספר. כמו כן, בוצעה התאמת מבנה לסדנת אפייה בהשקעה של כמיליון ₪. בביה”ס עמקים תבור נבנה מרכז היסעים חדש בהשקעה של כשלושה וחצי מיליון ₪. בקרוב יחלו בבניית השלב האחרון, שלב ד’, בהשקעה של כתשעה מיליון ₪ בשטח של כ- 1,200 מ”ר.

התאמת כיתות שמע ונגישות בשמונה כיתות גן וכן בשתי כיתות בבתי ספר, בהשקעה של כ- 400 אלף ₪.
ביצוע עבודות בטיחות ונגישות במוסדות החינוך במועצה, כמתחייב בחוזר מנכ”ל משרד החינוך. הפעילות כרוכה בכ- 450 משימות שונות, בהשקעה של כארבעה מיליון ₪ וקבלת אישורים מתאימים מכל גורמי הבטיחות, לאחר תיקון הליקויים. טופלו גני משחקים בחצרות גני הילדים ובתי הספר.
טופלו ואושרו כמתחייב, אולמות ומגרשי הספורט המופעלים ע”י המעצה, תוך עמידה בתקינה.
לאחר השלמת העבודות, נעשית בקרה על מתקני המשחק ומגרשי הספורט ביישובים. המגמה היא שתשתיות אלו, השייכות ליישובים, יישמו את דרישות החוק והתקן בביצוע סקרים ותיקונם עפ”י הנדרש.
לאחר פתיחת שנת הלימודים כסדרה, אגף ההנדסה ימשיך להשלים את המטלות השונות, על פי סדרי עדיפויות ויתרת התקציב. זאת, בנוסף לפעילות האחזקה, המתבצעת לאורך כל השנה באמצעות קריאות ע”י המוקד, או בתכנון מראש.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.