בברכת ראש העיר אלי ברדה נתלים שלטים בכל אגפי העירייה ובכל השירותים המעניקים שירות לתושבים: “כאן נותנים עדיפות בתור לאזרחים מעל גיל 80”

לאחרונה אושר תיקון לחוק האזרחים הוותיקים לפיו אזרחים ותיקים בני 80 ומעלה לא יידרשו להמתין בתור לקבלת שירות ציבורי. התיקון לחוק קבע כי שירות ציבורי, ועיריות נכללות בהגדרה זו, יינתן לאזרח ותיק מעל גיל 80, לפי בקשתו, בלא המתנה בתור (כאשר אין המדובר בתור שנקבע מראש).

על פי התיקון לחוק, על האזרח הוותיק לפנות בעת העמידה בתור לאחראי על התור ולבקש לקבל את השירות ללא תור. האחראי על התור רשאי לבקש מהאזרח הוותיק להציג תעודה להוכחת גילו, כדי לוודא את זכאותו לקבל שירות ללא תור. התיקון לחוק כמעט ולא מיושם בישראל, בעיקר בגלל חוסר מודעות, הן מצד האזרחים הוותיקים אשר אינם מודעים לכך שעליהם לדרוש את הזכות החוק מקנה להם, והן מצד המוסדות המעניקים את השירות.

בעיריית מגדל העמק החליטו להרים את הכפפה, להבליט את הזכות המוענקת לוותיקים מכוח החוק ולסייע בהעלאת המודעות לחוק הן בקרב השירותים והן בקרב האזרחים הוותיקים הבאים בשערם.

ראש העיר פנה לכל המסגרות המעניקות שירות ציבורי בישוב וביקש ביקש שיתלו שלטים המבהירים לאזרחים המבוגרים את זכותם לפטור מהמתנה בתור מעל גיל 80, הן בשל המחויבות המוסרית והן בשל כיבוד החוק.

ברכה בן סדון, מנהלת המדור לאזרחים ותיקים: “אני מברכת על היוזמה ומודה לראש העיר על יישום חוק ערכי וחשוב זה שבא להקל אל האוכלוסייה המבוגרת במגדל העמק בקבלת השירותים. אין לי ספק שבזכות פעולה זו הדבר יהפוך לנורמה חברתית במגדל העמק”.

מומי בן סימון, מנהל האגף לשירותים חברתיים והממונה על תחום האזרחים הוותיקים ברשות: “תיקון החוק הקורא למתן שירות ציבורי לוותיקים בלא המתנה בתור מהווה תיקון מוסרי חשוב מאין כמותו ומזכיר לנו את היחס הראוי שעלינו להפגין כלפי אזרחנו הוותיקים”.

דורון אלחרר, סגן ראש העיר הממונה על הרווחה: “מדובר בחוק בעל משמעות ערכית גדולה. אנו גאים להדגיש ולהבליט את יישום החוק בשירותים שניתנים על ידי עיריית מגדל העמק עבור האזרחים הוותיקים”.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.