כ-120 חיילים מעפולה סיימו בימים האחרונים את מועד החורף של סדנת חייליםמשוחררים שהתקיימה ביוזמת מרכז צעירים עירוני ובקרוב יהפכו לאזרחים מן השורה. מועד החורף של סדנת המשתחררים מצה”ל שנחשבת לאחת הגדולות בארץ הסתיימהבימים האחרונים בעפולה. בסדנה השתתפו כ-120 חיילים בני ובנות העיר עפולה העומדיםבפני שחרור שנהנו מחמישה ימים במהלכם התקיימו פעילויות רבות וניתן מידע ותכניםמשמעותיים במטרה להכינם לקראת השחרור והתחלת החיים באזרחות. בין היתר עסקותכני הסדנה אותה הנחו מנחים מקצועיים מטעם חברת ההנחיה;, בהכנה והתנהלותבראיון עבודה, כתיבת קורות חיים, יום אקדמיה ובמסגרתו סיור במוסד אקדמי, הכוונהבתהליכי קבלת החלטות, שיקולים בבחירת מקצוע, מסגרת עולם העבודה בישראל,התנהלות כלכלית, זכויות חיילים משוחררים, שיווק עצמי ועוד. יש לציין כי סדנת משתחררים מתקיימת פעמיים בשנה, מועד קיץ ומועד חורף, בהובלתמרכז צעירים בעיריית עפולה והיא מהווה נקודת מפגש ראשונה בין החיילים ובין עירייתעפולה, הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון, קרן גרוס וצה”ל כאשרהמטרה היא להעניק להם כלים שיסייעו להם לקראת שחרורם מצה”לעיריית עפולה, באמצעות מרכז הצעירים, מעניקה חשיבות רבה מאוד לסיוע לצעירים לקראתהשחרור ועד לחמש שנים מיום שחרורם ולראייה מגיע ראש העיר אבי אלקבץ מלווה כמעטבכל השדרה הניהולית של העירייה. במפגש השנה איחל אלקבץ למשוחררים לעתיד הצלחהוהזמין אותם להיעזר ביועצים המקצועיים של מרכז צעירים. איתי אליהו מנהל מרכז הצעירים: בסדנה נחשפים החיילים לראשונה למרכז צעירים. אנימזמין את החיילים המשוחררים בפרט והצעירים בכלל ליהנות מהיצע המענים האטרקטיבייםשאנו מעמידים להם בתחומי ההשכלה, תעסוקה, תרבות ופנאי ועודאבי אלבז משנה למנכ”ל העירייה:;סדנת חיילים משוחררים הינה חלק מרצף המעניםשמרכז צעירים מספק לצעירי העיר. הסדנה מקנה כלים ומידע, אשר יסייע למשתחרריםבצעדיהם הראשונים באזרחות להשתלבות מיטבית בחברה הישראלית.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.