נתונים אלה ואחרים עולים מסקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה עבור קרן אייסף לחינוך לקראת תקופת ההרשמה לשנת הלימודים האקדמית הקרובה
בימים אלה נפתחה בכל המוסדות האקדמיים ההרשמה לשנת הלימודים הקרובה. סקר חדש שנערך השבוע על ידי קרן אייסף לחינוך מגלה כי למעלה ממחצית מהישראלים (54%) מאמינים כי לא יוכלו לממן את הלימודים האקדמיים של ילדיהם ו-60% מהם משייכים זאת למשבר הקורונה. מדובר בעלייה של 6% בהשוואה לסקר דומה שנערך בשנה שעברה במסגרתו 48% מהישראלים השיבו כי לא וכלו לממן לימודים לילדיהם. עוד עולה מהסקר כי כ-19% אף קיבלו החלטה לדחות את הלימודים האקדמיים בשלב זה בגלל הקושי הכלכלי שנובע מהמשבר.

הנתונים חמורים אף יותר בקרב השכבות החלשות.
הנתונים מצביעים על כך כי 62% מתושבי הצפון לא יוכלו לממן את הלימודים, זאת לעומת 52% מתושבי השרון, 51% מתושבי ירושלים והאיזור, 48% מתושבי הדרום ו47% מתושבי המרכז. יחד עם זאת, אלה שמשייכים את חוסר יכולת המימון למשבר הקורונה הם דווקא הירושלמים (כ-64% ), אחריהם תושבי הדרום (59%), תושבי הצפון (58%), תושבי המרכז (54%) ולבסוף תושבי השרון (51%).
נתונים אלה ואחרים עולים מסקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה השבוע, עבור קרן אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, העוסקת מזה 43 שנה בצמצום פערים בחינוך ובפיתוח מנהיגות חברתית ואקדמית בקרב צעירים מצטיינים מהפריפריה. הסקר בדק את עמדות הציבור ביחס ליכולת לממן לימודים אקדמיים לילדיהם, האם למשבר הקורונה יש השפעה ישירה על היכולת לסייע לילדים ועל ההחלטה לדחות את הלימודים בשלב זה. הסקר כלל מדגם מייצג של 500 גברים ונשים המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.


הסקר מגלה כי הנתונים בקרב השכבות החלשות כלכלית חמורים אף יותר, שם חלה עליה חדה של 10% לעומת שנה שעברה, וקרוב ל-70% מאלו המרוויחים שכר מתחת לממוצע השיבו כי לא יוכלו לממן לימודים גבוהים לילדיהם. גם בקרב הציבור הערבי יש קושי רב יותר לממן לימודים – 67% מהמשיבים שענו כי לא יוכלו לממן נמנים על המגזר הערבי, זאת לעומת 52% מהמגזר היהודי שהשיבו כך. כמו כן 73% מהמשיבים הערבים משייכים את הקושי למשבר הקורונה ו-26% מהם אף החליטו לדחות את הלימודים לשנה הבאה. זאת, לעומת 57% מהציבור היהודי שמשייכים את חוסר היכולת למשבר ו-17% שהחליטו לדחות.


“הנתונים העולים מסקר אייסף השנתי, צריכים להדיר שינה מעיני שר החינוך וחברי המועצה להשכלה גבוהה, בייחוד לאור משבר הקורונה שאנו חווים.” אומר תומר סמרקנדי, מנכ”ל אייסף – הקרן הבינלאומית לחינוך. “אם לא די בנתוני ה־OECD לפיהם בישראל רמת המוביליות בהשכלה הגבוהה ירדה ב־22% בתוך 30 שנה וכי הסיכוי של בן להורים לא אקדמאים לרכוש השכלה אקדמית קטן פי 7 מזה של בן להורים בעלי השכלה גבוהה, סקר זה מלמד כי משבר הקורונה צפוי להגדיל פער זה אף יותר. לצערנו הרב אנו רואים את ההשלכות המידיות כבר בקרב הסטודנטים אותם אנו מלווים כעת: במיפוי אשר ערכנו עמם עלה כי 78% מהם פוטרו או הוצאו לחל”ת, ל-53% מהם פוטר או הוצא לחל”ת אחד ההורים או שניהם, וכרבע מהם דיווחו כי נמצאים במצוקה כלכלית. משבר הקורונה, אשר פגע בחברה הישראלית כולה, פגע ביתר שאת בפריפריה ובשכבות החלשות כלכלית. אם לא תינקט פעולה מערכתית עכשיו אנו צפויים לגל של נשירת סטודנטים מהאקדמיה ומיעוט קיצוני בנרשמים לשנה הבאה. כבר היום נתוני ההרשמה לאקדמיה מלמדים כי לצעירים מישובים חזקים כלכלית פי 2 סיכוי להגיע לאקדמיה לעומת צעירים מישובים חלשים כלכלית, וכעת הסקר החדש צופה כי ללא התערבות ממשלתית מגמה זאת רק תלך ותחמיר, כפי שניתן לראות מכך שבעוד 68% מבעלי הכנסה מתחת לממוצע העידו כי לא יוכלו לממן לימודים לילדיהם, רק 29% מקרב בעלי הכנסה מעל הממוצע העידו כך”.

תומר סמרקנדי, מנכ”ל אייסף – הקרן
הבינלאומית לחינוך.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.