כללית מפחיתה את הפרמיות החודשיות בביטוח המשלים: כללית מושלם זהב ופלטינום החל מ 1.9.2020. הפחתה זו מצטרפת לשתי הפחתות שבוצעו בשנתיים האחרונות המסתכמות בכ- 300 מיליון ₪ לשנה במצטבר, שהוחזרו ללקוחות באמצעות הוזלת הפרמיה. הפחתת הפרמיות תהיה בשיעור ממוצע של כ 7% ברובד הפלטינום.
על פי נתוני דו”ח שב”ן האחרון שפרסם משרד הבריאות בנובמבר 2019 ,תכניות השב”ן של כללית מעניקות את ההחזר הגבוה (loss ratio) הכולל מבין השב”נים: החזר של 85 אגורות במימוש כיסויים על כל שקל הכנסה. בנוסף, כללית מושלם היא תכנית השב”ן הכדאית ביותר מבחינת עלות הפרמיה לנפש ומציגה את ההכנסה לנפש הנמוכה ביותר מבין תוכניות השב”ן.
לדברי מנכ”ל כללית, פרופ’ אהוד דודסון :”אני רואה בהפחתת התעריפים בזמן זה של התפרצות הקורונה והקושי הכלכלי המוטל על משקי הבית צעד חשוב ונדרש עבור לקוחותינו. נמשיך ונפעל לטובת בריאות המטופלים ורווחתם בזמנים מאתגרים אלה וגם בזמן שגרה”.
להלן טבלת תעריפים חדשה:
פרמיה נכון 07/2020 סכום הפחתה 1/9/2020 פרמיה לאחר הפחתה *
קבוצת גיל זהב פלטינום סה”כ זהב +פלטינום זהב פלטינום סה”כ הפחתה זהב + פלטינום עלות זהב לאחר הפחתה עלות פלטינום לאחר הפחתה עלות זהב + פלטינום לאחר הפחתה

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.