דיירת ברחוב הגפן 3א׳ בעיר מתלוננת על תנאי מחייה בלתי נסבלים ומקרי פשע בתדירות גבוהה ברחוב, וכי העירייה מתעלמת מפניות חוזרות ונשנות של הדיריים לטובת טיפול הליקויים בבניין. ׳השטחים הם פרטיים ואינם באחריות העירייה.׳
מאת: יובל יוספי


ייתכן כי עיריית נוף הגליל עוצמת עיניים נוכח הסבל שתושבי העיר נאלצים לחוות? דיירת ברח’ הגפן 3א’ בעיר, שהעדיפה להישאר בעילום שם, טוענת להזנחה קשה של בניין מגוריה, ומספרת על המראות הקשים אליהם נחשפים דיירי השכונה. ״ברחוב יש בניין בן כ-50 דירות עם שטח משותף ציבורי גדול, אשר מתגוררים בו כמחצית מן הדירות בבעלות עמידר, והמחצית השניה דירות פרטיות שחלקן מושכרות. קיים קושי גדול בהרכבת וועד ואיסוף קופה משותפת לבניין, וכאשר מתבצעת פנייה לגורמי אכיפה בעירייה על מנת להסדיר את הגיזום\ביוב\פסולת ביתית בשטח המשותף, טוענת העירייה שמדובר בשטח פרטי השייך לדיירי המקום ואין להם את היכולת לבצע את עבודות הפינוי והניקיון.״ מספרת התושבת ומפנה אצבע מאשימה כלפי ראש העיר. ״בוצעו פניות אישיות גם ל-4 ראשי ערים הקודמים, ביניהם גם לראש העיר הנוכחי רונן פלוט, וכולם הגיעו לרחוב הנהנו בראשם עשו סיבוב ונעלמו. תנאי המחייה הם בלתי נסבלים, פעולות הניקיון והגיזום נעשו ע”י אחד מבעלי הדירות וזאת לאחר פניות מרובות לעזרה. רמת הפשע ברחוב גבוהה,מתבצעות כאן עסקאות סמים, נרקומנים, אלכוהוליסטים, דירות שמושכרות לפי שעה לצרכים בלתי הולמים.״ יש לציין כי על פי פרק ב׳- סעיף 8ב׳ בחוקי העזר של עיריית נוף הגליל, מותר למפקח לסלק מפגעים בתחום העירייה גם ללא הודעה מוקדמת, לא משנה אם מדובר בשטח פרטי או ציבורי.
תגובת עיריית נוף הגליל: ״השטחים הם פרטיים ואינם באחריות העירייה. יחד עם זאת, ומלפנים משורת הדין, העירייה ביצעה כמחווה לתושבים עשרות מבצעי ניקיון וגיזום יזומים בשטחים המוגדרים שפ”פ – שטח פרטי פתוח וזאת בהתאם לתכנית עבודה יזומה. גם השטחים הפרטיים המצולמים נוקו פעמים רבות על ידי העירייה, ורק בשבוע שעבר הוכנס צוות ניקיון מיוחד של בני נוער המועסקים בחופשה. אנו מצפים גם לשיתוף פעולה של התושבים.״

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.