גולן ואך, מנכ”ל ארגון ‘לב בגליל’, הוביל עם ציותו , ‘ מועצת הגליל’ , ראשי חמשת האשכולות, שלשה ראשי ישובים של ערביי ישראל , מהלך יסודי , ראשוני מסוגו בו נבחנו דרכי ההשפעה והיישום בהובלת פיתוח הגליל מבחינה כלכלית, פיתוח מנועי צמיחה בעלי משמעות אסטרטגית, לצד פיתוח מנועי צמיחה בתחומי חינוך והשכלה גבוהה, השירותים הציבוריים, קידום משמעותי במערך הבריאות, תשתיות לאומיות, פיתוח התיירות, תחבורה פיתוח התעשייה ביטחון. ” עקרונות הבסיס של התוכנית בנויות על השקעה ממשלתית מרוכזת אשר תוביל להעתקת תשתיות לצפון אשר יהוו מנוף כלכלי משמעותי , במקביל תוכנית פיתוח כבישי האורך והרוחב אשר יובילו להתפתחות ההתיישבות בגליל ובצפון ומעבר לכל הנכתב אנו רואים לנגד עיננו ביימי מגפת הקורונה איך חייבים לבצר ולחזק את הרשויות המקומיות והאשכולות ולהעביר אליהן את האחריות , זוהי בשורה ממשית הנוטעת תקווה באפשרות להצמיח ולפתח את הגליל ולהפכו לאבן שואבת על כל המשתמע מכך ובכל תחומי ליבת החיים.”  עלות ההצעה הינה 4.027 מיליארד ₪.לאחר עבודה אינטנסיבית וייחודית מסוגה של ‘ מועצת הגליל’ , המורכבת מחמשת ראשי האשכולות, שלשת ראשי ישובים של ערביי ישראל ובראשותו של שמעון לנקרי, התגבשה טיוטת החלטת מציעים אשר תהווה את מסמך העבודה המשמעותי והמפורט עבור ממשלת ישראל בתוכנית פיתוח כלכלי אסטרטגי למחוז הצפון והגליל. התוכנית נכתבה במשך שנה ונגעה באופן  מעמיק בכל צרכי אזרחי הגליל והצפון.
גולן ואך , מנכ”ל ארגון ‘לב בגליל’, המוביל את המהלך אמר: ” מדובר במסמך מקצועי אשר בעצם הפעלתו ויישומו יחולל שינוי אמיתי במציאות חיי תושבי הצפון והגליל ויהיה אבן שואבת לאזור מבוקש במדינת ישראל.”
גולן ואך מפרט:  משרד ראש הממשלה יהיה האחראי על ביצוע, מעקב ובקרה על התוכנית באמצעות מנהלת ייעודית ,אשר תעסוק במכלול,  למעט תכניות בקידום משרדי הממשלה. מדי שישה  חודשים ידווחו משרדי הממשלה למשרד ראש הממשלה על יישום התכנית. כאמור עבודה אינטנסיבית אשר זכתה להתייחסות רצינית מרוב משרדי הממשלה, הרשות לפיתוח הגלילומנהל התכנון בהובלת אורי אילן.נגעה בכל פרט ופרט מהתוכנית התבצעה ע”י ‘מועצת הגליל’ , אשר בראשה עומד שמעון לנקרי , ראש עיריית  עכו , יו”ר אשכול גליל מערבי וחברים בה ראשי האשכולות: בני בן מובחר יו”ר מוא”ז מבואות חרמון ויו”ר אשכול גליל מרכזי , משה קונינסקי ראש העיר כרמיאל , יו”ר אשכול בית הכרם ,יורם קרין ,ראש מוא”ז עמק המעיינות ויו”ר אשכול כינרת – עמקים , אלי ברדה, ראש העיר מגדל העמק, יו”ר אשכול גליל עמקים. עוד חברים ‘במועצת הגליל’, ד”ר ספואת אבו ריא, ראש העי סכנין ויו”ר פורום הרשויות הערביות , עאהד רחאל , ראש מוא”ז אל בטוף ויו”ר פורום הרשויות הבדואיות, ג’אבר חאמוד ,ראש מועצת סג’ור ויו”ר פורום הרשויות הדרוזיות והצ’רקסיות .
עוד מציין גולן כי אפקטיביות התוכניות אשר יתוקצבו במסגרת ההחלטה תיבחן על ידי מכון מחקר שייבחר בגליל ועל פי התוצאות תיבחן תכנית ההמשך במסגרת התקציב המאושרת של הממשלה.
סעיף חשוב ומשמעותי בתוכנית הוא אי הצבת העלויות כתנאי לתשלום הרשויות למאצ’ינג,  התקציב הממשלתי יועמד כתקציב חי למימוש הפרויקטים.
מטרת התוכנית הינה להביא לפיתוח והאצת הנושאים אשר אופיינו כמשפיעים מרכזיים על תהליך הצמיחה האזורי של מחוז הצפון.”
מעיון בטיוטת הצעת המחליטים עולה כי מנועי הצמיחה המרכזיים אשר מופו על ידי ציוותי העבודה הם: העתקת/ הקמת תשתיות ומפעלים לאומיים: העתקת מרכזי השיקום והאחזקה לאזור התעשייה ציפורית, העתקת  המכון הוולקאני לגליל המזרחי וכן הקמת שתי  שדות תעופה , במחניים ובחיפה. פיתוח וקידום התעשייה המסורתית, פיתוח ענפי החקלאות החכמה, פיתוח ענף התיירות. הקמת אוניברסיטה בגליל.
לצורך מימוש חזון פיתוח הצפון והגליל  התמקדו צוותי העבודה בעשרה נושאים שהם בבחינת הדגלים אשר ביכולתם לחולל את השינוי המבוקש. החל  מהעתקת תשתיות לאומיות בגליל והקמת תשתיות חדשות. העלאת הפריון בעבודה ופיתוח התעשייה, קרי, יצירת מקומות תעסוקה איכותיים, העצמת תהליכי הפריון בעבודה, קידום הפריון בחברה הערבית, ופיתוח התעשייה. פיתוח ענף התיירות בגליל כמנוע צמיחה לאומי. שיפור שירותי התחבורה והנגשת אזורי הצפון המרוחקים. הפיכת הגליל למוקד למצוינות חינוכית והקמת אוניברסיטה בגליל.
על פי טיוטת הצעת המחליטים כחלק מהחשיבה לפיתוח הצפון חובה להתמקד ולתת מענה רציני ביותר גם בסוגיות של קידום החקלאות המתקדמת והפיכתה למקור עוצמה ערכי, התיישבותי וכלכלי למדינת ישראל. כמו חיזוק הקהילה והשירותים החברתיים, תוך העצמת הקהילות והמנהיגות המקומית, פיתוח ההון החברתי והאנושי בגליל כמחוללי לכידות ומוביליות חברתית באמצעות הרחבה וביסוס של שירותים למשפחות, בהכרח יוביל  ליצירת כדאיות מובהקת למגורים בגליל והגדלת היצע הדיור בתמהילים שונים.
שני נושאים מרכזיים ובעלי משמעות ייחודית בתוך טיוטת הצעת המחליטים הם: טיפול מעמיק ויסודי במערך הבריאות, תוך העלאת רמת שירותי הבריאות בגליל עד לממוצע הארצי. וכן העלאת רמת הביטחון  בקרב תושבי האזור תוך קביעת תוכנית לאומית לצמצום תופעות האלימות והפלילים בגליל.
נושא משמעותי אשר עלה לרוחב כל השיח הינו  מוכנות יישובי הצפון לחירום:
על פי טיוטת הצעת המחליטים. משרד האוצר יקצה 150 מיליון ש”ח במשך ארבע שנים למימוש החלטת הממשלה לתוכנית “מגן הצפון”. התקציב יועבר למנהלת משרד הביטחון לתמרץ פרויקטים של  בינוי בערי הגליל והשלמת בניית מרחב מוגנים אישיים לתושבי קו העימות בדגש על עשרים ואחד  מהיישובים שמרחקם הוא עד 1 ק”מ הגדר.
במסגרת זו עולה גם הצורך לחיזוק וביצור  החוסן הקהילתי והמוכנות לשעת חירום בדרישה ממשרדי הרווחה, הפנים, הנגב והגליל להקצות 50 מיליון ₪ מתקציב משרדם לחיזוק המוכנות היישובית לשעת חירום באמצעות בניית מרכזי חוסן קהילתיים, אזוריים, המנוהלים ברמת אשכולות, כדי לתת מענה מערכתי רב תחומי משולב לצרכי הפרט והקהילה.
“הגליל והצפון הם משאב מיוחד במינו אשר טיוטת הצעת המחליטים מציבה אותו במקום הראוי לו, במרכז העשייה וליבת הפיתוח הכלכלי אסטרטגי כדי להביא למימושו. אומר גולן ואך ומסכם: זו העת להוביל את התהליכים הנדרשים מממשלת ישראל ושריה כדי להפוך את החזון למציאות , זה אפשרי.  אזרחי הצפון ומנהיגיו מייחלים למימוש התוכנית, עכשיו הזמן למעשים” .


צילום: פרטי.

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.