זבולון אורלב: ”יש סכנה ממשית ומוחשית”. פרו’פ אביעד הכהן: “מתקפה על מערכת החוק והמשפט”

אורלב בטקס מסיימי תואר ראשון במשפטים: ''נוכח הקולות המתריסים, אנו מאמינים ותומכים ללא סייג במדינה דמוקרטית החייבת לשמור על מעמדה של מערכת אכיפת החוק והמשפט'' מאות משפטנים בוגרי תואר ראשון ושני התכנסו בבית ה...