נשבע, בחיי שאני נשבע שעפולה תישאר יהודית לדור ודור ולנצח נצחים

בישיבת מועצת העיר הראשונה בעפולה, זו שסגן ראש העיר אך לפני שבועיים, מומו לוי, נאלץ לצאת בסיוע הגנת שוטר, נשבעו חברי הקואליציה ובראשם ראש העיר החדש-ישן הנכנס, אבי אלקבץ, נאמנות לעפולה יהודית, נשבעו על שמירת עפול...