מלחמתו האבודה, העבודה הקשה של גבאי, כולל הזעת יתר

אבי גבאי, האיש שלא צמח בערוגות ''השומר הצעיר'', הקיבוץ המאוחד או האיחוד. שלא היה רפתן במושב, שלא שר את המנון הפועלים, האידיאליסט . האיש שרבים, רבים מההתיישבות העובדת והאובדת רואים בו נטע זר, סרח עודף, כתקלה כתא...