הערבות היהודית נצחה את השלג, הסופות והרוחות. הו, הרוח הטובה

כשסיפרתי את הסיפור הזה לאחד מילדיי הוא חייך בזווית הפה ואמר ''סיפורי חסידים''. ואכן סיפור זה שאירע לפני ימים אחדים, בנוי מאותן תבניות של הסיפור החסידי. יהודי, אדי פורד 90, ניצול שואה מבודפסט, חי כל חייו כגוי גמ...