מי הזיז לאליטה את הגלימה? כנס חרום של בעלי פנסיון כלבי שופטי שלום בדימוס, מצטרף למחאה נגד ”קץ הדמוקרטיה”

איגוד שוטפות דירות שופטי העליון, ארגון ספרי הצמרת של העוזרים המשפטיים, צוות גנני הוילות של שופטי השלום, הסטייליסטיות של רשמות בית המשפט, אגודת מפסלי דיוקנאות בחמאה של שופטי המחוזי, מרצים בפקולטות מדעי האויר ו...