ושוב אום אל פאחם בכותרות, שוב ליברמן משגר אותה לפלשתין, מישהו אמר בחירות?

די עם האטריות המחוממות האלה, די עם היחס המזלזל באזרחי מדינת ישראל, די עם הקשקושיאדה הבלתי פוסקת של האיש המדברר עצמו לדעת, כאשר הקורלציה בין הנאמר לנעשה משקלה כמשקל נוצה. לפני כל בחירות לכנסת מוציא אביגדור ליברמ...