לרגל ט”ו בשבט. האלוף במיל’, אורי שגיא, חקלאי בן חקלאי: מי שלא יעבד את האדמה יאבד אותה

האלוף במיל' אורי שגיא, חקלאי דור רביעי בישראל, מזמין את עם ישראל, נוער ומבוגרים, להגיע לחצר ביתו להתנאות וליהנות מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, שבעת המינים אותם נטע ובצילן באים אלפי בני נוער ותלמידים במשך שנים ר...