אוכלוסיית האזרחים הוותיקים

עפולה: אוכלוסיית האזרחים הוותיקים תכפיל עצמה בעוד 15 שנה

נתון זה ואחרים הוצגו במפגש עירוני שאירח את קובעי המדיניות לצד אנשי מקצוע, ועסק בשיפור איכות חיי האזרחים הוותיקים בשנים הבאות בעפולה בשנים האחרונות אנו עדים למגמה דמוגרפית עולמית המצביעה על עלייה מתמדת באחוז...