ירידה חדה במוטיבציה לגיוס קרבי. האלוף במיל’ אייל בן ראובן: “מי שמשרת היום ביחידה כמו 8200 בגלילות לא יכול להיות בעל אותו מעמד, כמו חייל בצנחנים”

הנתונים האחרונים שפורסמו אודות המוטיבציה של צעירי וצעירות ישראל להתגייס לקרבי יותר ממדאיגים. משמעות הדבר היא פחות אפשרויות בחירת ההון האנושי בקרב לוחמי שריון, צנחנים, גולני, תותחנים, הנדסה קרבית, יותר ''לוחמי''...