יש פרות קדושות ויש סתם עיזים עם קרניים

הארץ געשה, ח''כים טהרנים זעקו בכל מקום, השדרנים שידרו, הדיון הציבורי התלהט, אייל גולן, זמר מוערך ונחשב, שנחשד וזוכה לחלוטין יקבל תעודה בכנסת, היאך יעשה כנבלה הזו? ואומן אחר, יובל שם טוב, 'יובל המבולבל' בפי ההמו...