החבורה הנפלאה, שוחרת השלום, החמלה והאהבה. ברכות ואיחולים

2019, ארבעים שנה למהפכת האייתולות, המשטר המדכא, החונק, הפונדמנטליסטי ובעיקר המבקש להשמיד, למחות, לעקור את העם היהודי מהעולם. 2019, ארבעים שנה למהפכת השנאה, הרצח, האיומים ומי משגר ברכה לבבית וחמה לאייטולות ממצי...