בגרמניה ואירופה לא זקוקים לכיפת ברזל ולא לכיפת מגן

מאת: עמנואל בן סבו קשה להיות יהודי, שבעתיים קשה להיות יהודי באירופה, הכי קשה להיות יהודי עם סממנים חיצוניים, אם לא מזכירים את האף הימין הקיצוני ושונאי היהודים המסוכנים מרימים ראש, חלקם מחבקים את ישראל וד...