ברדה: “משפחת מגדל העמק מבכה את לכתה של רונה רמון”

לרונה רמון ז"ל שהלכה לעולמה השבוע היה קשר הדוק עם העיר מגדל העמק מייסדת התכנית החינוכית "הטייסת" שאומצה על ידי 'קרן רמון' והופצה לבתי ספר בכל הארץ. לאחר מותה השבוע החליט ראש העיר כי בית הספר החדש "רמון" שעתיד ל...